[Đăng ngày 13/03/2018]

Quy hoạch đấu nối đường gom:

1. Quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/8/2010;
File kèm theo: 
Duong gom QL1 (2003-QĐ-UBND).pdf

2. Quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 27/3/2015;
File kèm theo: Duong gom QL1 (717-QĐ-UBND).pdf
                        Dinh chinh 717-QĐ-UBND (2037-QĐ-UBND).pdf

3. Quy hoạch vị trí đấu nối đường ngang và quy hoạch hệ thống đường gom dọc tuyến Quốc lộ 27C trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 27/12/2016.
File kèm theo: Dgom QL27C (3974-UBND).pdf

1


Đang online: 91

Số lượt truy cập: 3064144

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: