[Đăng ngày 05/02/2021]

Thực hiện Công văn số 893/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung sau:

-Thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh vTrung tâm xử lý tin giả Việt Nam với Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ http://tingia.gov.vn/Đường dây nóng18008108.

-Tại địa chỉ http://tingia.gov.vn/ , Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thông tin xác nhận tin giả, tin sai sự thật bằng hình thức dán nhãn cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; đồng thời, công bố thông tin xác thực và hướng dẫn người dân cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

-Mọi cá nhân, tổ chức có thể phản ánh về tin giả, tin sai sự thật qua địa chỉ http://tingia.gov.vn/ hoặc qua Đường dây nóng18008108.

-Tăng cường theo dõi, xử lý tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tin giả, tin sai sự thật về tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 218/STTTT-TTBCXB ngày 29/01/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện.

Đang online: 6

Số lượt truy cập: 1236990

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: