Ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  có Công văn số 1200-CV/BTGTU v/v Thống nhất khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính. Theo đó, thống nhất phổ biến, triển khai thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nuớc.

- Cải cách hành chính xuất phát từ lợi ích của nguời dân, doanh nghiệp; lấy nguời dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

- Lấy sự hài lòng của nguời dân, doanh nghiệp là thuớc đo đánh giá chất luợng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nuớc các cấp.

- Dịch vụ công trực tuyến - Tiết kiệm thời gian và chi phí cho nguời dân, doanh nghiệp.

- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nuớc góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nuớc.

- Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa “Một địa chỉ - Có tất cả!” (Tổng đài hỗ trợ: 19001023).

Dịch vụ công quốc gia


Đang online: 100

Số lượt truy cập: 3063888

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: