Ngày 09/3/2021, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021 do Giám đốc Sở chủ trì với thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, công chức phụ trách Quản trị mạng và công chức phụ trách, theo dõi CCHC Sở.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GTVT đã điểm qua các kết quả nổi bật trong công tác CCHC của tỉnh và của Sở giai đoạn 2011-2020, kết quả công tác CCHC năm 2020 của Sở, những ưu điểm và tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

Năm 2020, căn cứ kết quả Chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2021; Sở Giao thông vận tải có Chỉ số CCHC đạt 70,98%, xếp hạng CCHC đạt loại Tốt. Kết quả công tác CCHC năm 2020 là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp và quyết liệt của cấp ủy, Lãnh đạo Sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện tại từng phòng, đơn vị trong từng cán bộ, công chức Sở GTVT.

  

Đang online: 107

Số lượt truy cập: 1418381

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: