[Đăng ngày 24/05/2019]

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu

 Hình thức thông báo

Thay đổi

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20190532980   -   01

Thời điểm đăng tải 

23/05/2019 17:15

 Số hiệu KHLCNT

20190508336

 Tên KHLCNT

Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và thảm mặt đường Quốc lộ 1C các đoạn: Km8+501 – Km8+750 (hai bên), Km11+065 – Km11+350 (hai bên) và Km11+350 – Km11+645 (bên trái), tỉnh Khánh Hoà

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z012184 - Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa

 Tên gói thầu

Xây lắp công trình

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và thảm mặt đường Quốc lộ 1C các đoạn: Km8+501 – Km8+750 (hai bên), Km11+065 – Km11+350 (hai bên) và Km11+350 – Km11+645 (bên trái), tỉnh Khánh Hoà

 Chi tiết nguồn vốn

Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày

 

THAM GIA DỰ THẦU

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

23/05/2019 - 15:15

Đến ngày 

03/06/2019 - 08:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Khánh Hoà

 

MỞ THẦU

 Thời điểm đóng/mở thầu

03/06/2019 - 08:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

4.172.532.000 VND (Bốn tỷ một trăm bảy mươi hai triệu năm trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn)

 

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 Số tiền bảo đảm dự thầu

42.000.000 VND (Bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

 Hồ sơ mời thầu

Tệp tin khác:
Ban ve QL1C 1.pdf

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
2019/05/20190532980-01_Hồ sơ mời thầu- in.rar

 Quan tâm

Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.

 Thông báo liên quan

[ 00

 Làm rõ E-HSMT

 

 

[Đăng ngày 21/05/2019]
[Đăng ngày 15/05/2019]

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu


Số KHLCNT  20190508336 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và thảm mặt đường Quốc lộ 1C các đoạn: Km8+501 – Km8+750 (hai bên), Km11+065 – Km11+350 (hai bên) và Km11+350 – Km11+645 (bên trái), tỉnh Khánh Hoà
Bên mời thầu  Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa
Tên chủ đầu tư  Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa
Phân loại  Hoạt động chi thường xuyên
Ngày phê duyệt  03/05/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  1164/QĐ-TCĐBVN
Giá dự toán  4.978.364.000 VND
Ngày đăng tải  04/05/2019

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn

Tư vấn giám sát thi công

Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2019

Trọn gói

60 Ngày

2

Xây lắp

Xây lắp công trình

Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2019

Trọn gói

60 Ngày

3

Tư vấn

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp

Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2019

Trọn gói

45 Ngày

[Đăng ngày 15/05/2019]

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu


Số KHLCNT  20190508052 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Sửa chữa đột xuất khe co giãn cầu Xóm Bóng, Km5+900/QL.1C, tỉnh Khánh Hòa
Bên mời thầu  Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa
Tên chủ đầu tư  Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa
Phân loại  Hoạt động chi thường xuyên
Ngày phê duyệt  24/04/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  945/QĐ-TCĐBVN
Giá dự toán  1.102.765.000 VND
Ngày đăng tải  04/05/2019

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây lắp

Thi công xây dựng công trình

Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2019

Trọn gói

30 Ngày

2

Tư vấn

Tư vấn giám sát

Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2019

Trọn gói

30 Ngày

3

Tư vấn

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2019

Trọn gói

10 Ngày[Đăng ngày 11/04/2019]

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20190314736   -   00

Thời điểm đăng tải 

07/03/2019 13:32

 Số hiệu KHLCNT

20190203679

 Tên KHLCNT

Sửa chữa đường ĐT.657 (Phạm Văn Đồng - Trần Phú); lý trình: Km8+000 - Km8+632 (hai bên); Km12+013 - Km13+690 (bên phải); Km18+368 - Km18+690 (hai bên); Km19+605 - Km20+650 (bên trái); địa điểm: Thành phố Nha Trang,

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z012184 - Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa

 Tên gói thầu

Thi công xây dựng công trình

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Sửa chữa đường ĐT.657 (Phạm Văn Đồng - Trần Phú); lý trình: Km8+000 - Km8+632 (hai bên); Km12+013 - Km13+690 (bên phải); Km18+368 - Km18+690 (hai bên); Km19+605 - Km20+650 (bên trái); địa điểm: Thành

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách tỉnh 2019

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

45 Ngày

 

THAM GIA DỰ THẦU

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

07/03/2019 - 13:32

Đến ngày 

18/03/2019 - 08:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Khánh Hoà

 

MỞ THẦU

 Thời điểm đóng/mở thầu

18/03/2019 - 08:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

7.226.172.000 VND (Bảy tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu một trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn)

 

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 Số tiền bảo đảm dự thầu

75.000.000 VND (Bảy mươi năm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Xem thông tin đầy đủ

12

Đang online: 67

Số lượt truy cập: 597289

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: