[Đăng ngày: 16/07/2014]

(Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái)

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a)  Về lĩnh vực Vận tải

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của UBND tỉnh;

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn;

- Quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định;

- Quản lý, hướng dẫn chuyên ngành thuộc lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hoá các văn bản nhà nước và xây dựng văn bản ngành trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy nội địa;

- Xây dựng quy hoạch trung, dài hạn thuộc lĩnh vực hoạt động vận tải: vận tải công cộng, luồng tuyến, bến bãi, cước vận tải, phát triển phương tiện         ;

- Theo dõi tổng hợp hoạt động của các đơn vị vận tải, đề xuất hướng dẫn các đơn vị vận tải đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp;

- Tổ chức hiệp thương các doanh nghiệp vận tải khách, thẩm định phương tiện tham gia tuyến vận tải khách, lập thủ tục mở tuyến. Quản lý và thẩm định cấp các loại phù hiệu xe hợp đồng, xe tuyến cố định, sổ nhật ký hành trình. Thống kê sản lượng vận tải, báo cáo định kỳ. Cấp chứng chỉ hành nghề vận tải, Giấy phép vận tải quá cảnh;

- Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu, biển báo đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Thống kê sản lượng vận tải thuỷ, báo cáo định kỳ.

b) Về lĩnh vực quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Tổ chức đào tạo, sát hạch cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Tổ chức quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu chuyên dùng theo quy định, thực hiện quản lý, kết nối thông tin mạng chuyên dùng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và thực hiện chế đội báo cáo định kỳ theo quy định;

- Chỉ đạo Quản trị mạng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan; quản lý, hệ thống tin học, trang thông tin điện tử, các phần mềm, thông tin số; hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng các phần mềm thông tin số trong hoạt động công vụ, trao đổi thông tin trên mạng theo quy định của Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Tổ chức chỉ đạo và điều hành hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình “Một cửa”, thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và trả kết quả cho công dân;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Giám đốc Sở giao. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thông tin liên hệ:
 

  Quyền Trưởng phòng: Ô.  LÊ TÁNH   - ĐT di động: 0913.416.443
Các tin khác

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 326864

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: