[Đăng ngày: 17/07/2014]

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà được thành lập theo quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

    - Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà.

    - Điện Thoại : (0583).817.453 – (0583).810.074

    - Fax: (0583).810.074

 

I. CHỨC NĂNG

    Thực hiện chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

1. Nhiệm vụ chung:

    Được quy định tại Luật Thanh tra; Luật giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Nhiệm vụ cụ thể:       

            Nhiệm vụ cụ thể được quy định cụ thể tại Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011; Nghị định 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 và Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa:

          a. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

          b. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

          c. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm:

          - Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa;

          - Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển);

          - Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

          - Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp;

          - Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp;

          - Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải;

          - Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

          d. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

          đ. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập.

          e. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

          g. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

          h. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

          Ngoài ra Thanh tra Sở còn đảm nhiệm công tác tuyên truyền pháp luật cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh.

          3. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính:

          Được quy định tại Điều 46 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 71 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013; Điều 69 Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ.

          3.1- Thanh tra viên chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

          a. Phạt cảnh cáo;

          b. Phạt tiền đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

          c. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 400.000 đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đến 500.000 đồng trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

          d. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c khoản 3 Điều 4 của Nghị định 171/2013/NĐ-CP và điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

          3.2- Chánh Thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền:

          a. Phạt cảnh cáo;

          b. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

          c. Tước quyền sử dụng giấy phép, bằng, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

          d. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b nêu trên;

          đ. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 171/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.


III. Cơ cấu tổ chức
    

1. Lãnh đạo:

1.1- Chánh Thanh tra: Ô. Nguyễn Nhạc Tân

- ĐT:(0583).817.453; 0913.489.178

- Số điện thoại nóng: (0583).817.453; 0913.489.178

1.2- Phó Chánh Thanh tra: Ô. Nguyễn Xuân Mạnh

- ĐT: (0583).813.863; 0913.424.779

1.3- Phó Chánh Thanh tra: Ô. Nguyễn Văn Đức

- ĐT: (0583).810.167; 0914.119.517

2. Các Đội trực thuộc:

2.1- Đội Hành chính- Tổng hợp:

- Trụ sở tại Thanh tra Sở, ĐT: (0583).810.074; Fax: 0583.810.074

- Đội Trưởng: Ô. Nguyễn Văn Lại, ĐT: 0905.202.860

- Đội phó: Ô. Đỗ Thiệu, ĐT: 0913.454.549.

2.2- Đội Thanh tra Hành chính-Cơ động:

- Trụ sở tại Thanh tra Sở, ĐT: (0583).818.785

- Đội Trưởng: Ô. Đặng Hiếu Trung, ĐT: 0933.913.863

- Đội phó: Ô. Nguyễn Đình Dũng, ĐT: 0903.516.786

- Đội Phó: B. Lê Thị Thanh Hà, ĐT: 0982.521.240

2.3- Đội Thanh tra số 1:

- Trụ sở tại 60 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang, ĐT: (0583).873.292

- Hoạt động tại địa bàn thành phố Nha Trang.

- Đội Trưởng: Ô. Lê Thanh Tuấn, ĐT: 0984.396.366

- Đội phó: Ô. Đinh Lê Kim Khánh, ĐT: 0913.431.471

- Đội phó: Ô. Nguyễn Đức Vinh, ĐT: 0918.211.476

- Đội phó: B. Nguyễn Thị Bích Thủy, ĐT: 0983.005.575

2.4- Đội Thanh tra số 2:

- Trụ sở tại đường Lê Đại Hành, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, ĐT: (0583).861.769
- Hoạt động tại địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

- Đội Phó, phụ trách đội: Ô. Nguyễn Quang Sơn, ĐT: 0914.186.688

- Đội phó: Ô. Nguyễn Tấn Lực, ĐT: 0975.660.779

2.5- Đội Thanh tra số 3:

- Trụ sở tại UBND huyện Diên Khánh, ĐT: (0583).750.303

- Hoạt động tại địa bàn huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh.

- Đội Trưởng: Ô. Vũ Tuấn Anh, ĐT: 0903.594.169

- Đội Phó: Ô. Lê Minh Trường, ĐT: 0975.217.105

2.6- Đội Thanh tra số 4:

- Trụ sở tại 38 Lê Lợi, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, ĐT: (0583).630.429

- Hoạt động tại địa bàn thị xã Ninh Hòa.

- Đội Trưởng: Ô. Trần Công Vũ, ĐT: 0982.576.775

- Đội phó: Ô. Nguyễn Văn Đông, ĐT: 0932.407.740

2.7- Đội Thanh tra số 5:

- Trụ sở tại 428 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, ĐT: (0583).910.873

- Hoạt động tại địa bàn huyện Vạn Ninh.

- Đội trưởng: Ô. Tô Vọng Linh, ĐT: 0935.976.247

- Đội phó: Ô. Võ Thành Nhân, ĐT: 0935.593.389

2.8- Đội Thanh tra số 6:

- Trụ sở tại khu Liên Cơ UBND huyện Cam Lâm, ĐT: (0583).982.977

- Hoạt động tại địa bàn huyện Cam Lâm.

- Đội Phó, phụ trách đội: Ô. Nguyễn Hữu Lộc, ĐT: 0914.152.297

- Đội Phó: Ô. Lê Ngọc Phụng, ĐT: 0905.796.794

Đang online: 90

Số lượt truy cập: 326863

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: