[Đăng ngày: 16/07/2014]
(Căn cứ Điều 1, phần III, khoản 4 tại Quyết định 3404/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa)

4. Cơ quan giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh

4.1. Thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Văn phòng Ban An toàn giao thông có nhiệm vụ giúp Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, trình Trưởng ban quyết định ban hành; lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; giúp Ban An toàn giao thông xây dựng: kế hoạch triển khai thực các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc trên địa bàn; kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và thực hiện các công tác khác do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực giao.

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa gồm: Chánh Văn phòng là thành viên chuyên trách của Ban An toàn giao thông và một công chức chuyên trách tổng hợp. Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh do Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông bổ nhiệm theo quy định.

4.2. Trụ sở Văn phòng Ban An toàn giao thông đặt tại Sở Giao thông vận tải, khu liên cơ II, số 4 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4.3. Biên chế của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh nằm trong tổng biên chế của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa.  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 
Quyền Chánh Văn phòng Ban ATGT : Ô. NGUYỄN TRỌNG HIẾN  - ĐT Di động: 0983.249.778

  Phó Chánh VP Ban ATGT:

Đang online: 85

Số lượt truy cập: 326858

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: