[Đăng ngày: 23/05/2017]

STT

Khoá lớp

Cơ Sở đào tạo

Buổi

Ngày SH

Địa điểm

Số lượng

1

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

03/06/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2

2

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Sáng

04/06/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

250

3

Ô tô
B2,C

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T6)

09/06/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 32C

4

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

11/06/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

5

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Sáng

11/06/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

6

Ô tô B2

Trường CĐN
Nha Trang

Cả ngày (CN)

11/06/2017

Trường TC KT Miền Trung

60B2

7

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Chiều

11/06/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

8

Ô tô B2, C

Trường TC KT Miền Trung

Cả ngày
(CN)

18/06/2017

Trường TC KT Miền Trung

100B2, 50C

9

Ô tô
B2, Fc

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

24/06/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 10Fc

10

Mô tô A1

Trường TCN
DTNT
Khánh Vĩnh

Sáng

24/06/2017

Trường TCN
DTNT
Khánh Vĩnh

150

11

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

25/06/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

12

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Sáng

25/06/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

250

13

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Chiều

25/06/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

14

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Sáng

25/06/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

15

Mô tô A1

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Chiều

25/06/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

16

Ô tô
B2

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Sáng (T4)

28/06/2017

Trường TC KT Miền Trung

65 B2

Đang online: 18

Số lượt truy cập: 326791

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: