[Đăng ngày: 19/07/2017]

BÁO CÁO  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017

-----------------------------------

I. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước:

1. Công tác quản lý giao thông:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Đôn đốc các đơn vị thi công công trình sửa chữa đường Lập Định – Suối Môn, đường TL9 và đường Xuân Sơn lập hồ sơ hoàn công để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

+ Thực hiện gia hạn hợp đồng đối với công trình sửa chữa đường TL8B và HL39 theo đề nghị của các đơn vị thi công.

+ Trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu KH01 và KH02.

+ Tổ chức mời thầu và mở thầu Tư vấn giám sát đối với gói thầu KH01 và KH02.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:  

+ Thực hiện góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công...và các nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Báo cáo việc giải quyết bổ sung điểm đấu nối từ đường dẫn cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ 26B vào quy hoạch giao thông đô thị Ninh Hòa và tham mưu UBND tỉnh văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT bổ sung điểm đấu nối.

+ Tổng hợp ý kiến về vướng mắc, bất cập của các Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường và giải quyết các bất cập về tổ chức giao thông tại vị trí nút giao giữa tuyến tránh thị xã Ninh Hòa (QL26) và tuyến QL1.

+ Báo cáo UBND tỉnh về giải quyết thoát nước QL1 đoạn qua thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tổ chức giám sát công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II; xác định khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý III/2017.

+ Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên năm 2017 tuyến QL.1C, QL.27B.

+ Tổng hợp, đề xuất danh mục kế hoạch sửa chữa vừa 2018.

+  Đôn đốc Công ty CP Quản lý & XDGT Khánh Hòa, Công ty CP Tư vấn T27, Công ty CP An Việt hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông bước 1 tuyến QL.1C, đoạn cải tuyến Rù Rì.

+ Kiểm tra bản mộc hồ sơ dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý III/2017.

+ Tổ chức nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2017 và kiểm tra hết bảo hành công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2016.

+ Nghiệm thu công trình Sửa chữa định kì 2017 tuyến QL.1C do Công ty TNHH 71 thi công.

+ Đôn đốc Công ty CP Tư vấn T27 thực hiện hồ sơ khắc phục hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo giao thông bước 1 đối với tuyến QL.27B.

+ Thực hiện công tác lập hồ sơ thanh toán công trình Sửa chữa nền, mặt đường, thảm tăng cường tuyến QL. 1C năm 2017 các gói: Tư vấn khảo sát và lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tư vấn giám sát công trình; Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

+ Thực hiện công tác lập hồ sơ thanh toán công trình Sơn đảm bảo giao thông tuyến QL 1C năm 2017 gói Tư vấn khảo sát và lập hồ sơ báo cáo KTKT; gói Tư vấn giám sát công trình.

2. Công tác quản lý vận tải:

 - Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh biểu đồ chạy xe tuyến số 06, thay đổi lộ trình chạy xe tuyến số 05 của xe buýt nội thị Nha Trang nhằm đảm bảo an toàn giao thông; giữ nguyên lộ trình tuyến số 03 vẫn và xem xét , nghiên cứu đề xuất phương án mở tuyến mới.

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Thăng Long; Kiểm tra cấp lại Giấy phép đào tạo (nâng lưu lượng đào tạo) cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hồng Bàng.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu kết quả đặt hàng xe buýt nội thị của Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa.

+ Báo cáo UBND tỉnh kết phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Ninh Hòa, công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang khảo sát tuyến xe buýt Nha Trang – Ninh Thượng và việc đầu tư hoàn thiện đường Tỉnh lộ 6B theo kiến nghị của cử tri thị xã Ninh Hòa.

+ Báo cáo Bộ GTVT những vấn đề tồn tại, bất cập của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa Khu du lịch Bãi Ông Hào của Công ty TNHH  khách sạn và nghỉ dưỡng Thiên Niên Kỷ Vân Phong.

+ Chỉ đạo các đơn vị vận tải và chủ bến thủy nội địa tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là trong mùa mưa, bão năm 2017.

+ Báo cáo sơ kết công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe 06 tháng đầu năm 2017.

+ Thông báo giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý II/2017.

+ Hoàn chỉnh phương án giá dịch vụ sử dụng đò chở người được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gửi Sở Tài chính thẩm định.

            + Thực hiện trích xuất dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị vận tải để chấn chỉnh kịp thời những vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách. Qua công tác kiểm tra, Sở ban hành quyết định thu hồi 08 phù hiệu với thời gian 01 tháng đối với các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ.

- Từ ngày 16/6/2017 đến ngày 15/7/2017, Sở đã thực hiện:

+ Gia công cấp GPLX: 1.262 Giấy phép. Trong đó, cấp mới: 601 GPLX; cấp đổi: 661 GPLX;

+ Cấp mới 09, cấp lại 12 Giấy Chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa;

- Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng: cấp mới 13 phương tiện.

- Cử công chức (Giám định viên):

+ Tham gia hội đồng giám định xe tai nạn: 08 hội đồng.

+ Thẩm định thiết kế cải tạo 04 phương tiện cơ giới đường bộ.

- Phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện cấp 10 giấy phép lưu hành xe quá khổ.

3. Công tác khác:

- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm và công tác cải cách hành chính Quý II/2017; Đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công ở tỉnh Khánh Hòa;

- Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Thanh niên gửi Sở Nội vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện bàn giao tài sản cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới quản lý theo cơ chế vốn doanh nghiệp.

- Báo cáo Sở Nội vụ việc bổ sung Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Báo cáo điều chỉnh số liệu thống kê biên chế theo yêu cầu của Sở Nội vụ Khánh Hòa tại Công văn số 1510/SNV-CCVC ngày 07/7/2017.

4. Công tác Thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện và tuyên truyền: 

4.1. Kết quả xử lý vi phạm hành chính:

- Thực hiện và phối hợp thực hiện 257 ca công tác, lập 600 biên bản VPHC với số tiền phạt là 1.643.950.000 đồng. Trong đó, phối hợp tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động thực hiện 84 ca, lập 48 biên bản VPHC với số tiền phạt là 377.000.000 đồng; phối hợp thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác liên ngành 3415 chấn chỉnh trật tự vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh 14 ca công tác, lập 14 biên bản VPHC với số tiền phạt là 9.800.000 đồng.

- Tước có thời hạn: 60 GPLX, 08 phù hiệu, tạm giữ 03 phương tiện.  

4.2. Công tác khác:

- Hoàn thành 02 cuộc thanh tra đối với 20 đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa và 31 đơn vị đầu mối xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng kế hoạch được duyệt.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tại các địa phương: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang thực hiện công tác lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014 – 2020.

5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

            Trong tháng 7/2017, Sở Giao thông vận tải không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành.

            6. Công tác An toàn giao thông:

Chỉ đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông:

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh tổ chức sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của  năm 2017;

- Báo cáo UBATGTQG và Ban ATGT tỉnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 423/TB-CĐSVN và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt;

- Báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy năm 2017;

- Ban hành Công văn đề nghị Ban QLDA7 và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL1 và QL26;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc kiến nghị của các hộ dân khu đô thị Phước Long, Tp. Nha Trang về tình hình mất trật tự an toàn giao thông tại ngã tư đường Thích Quảng Đức, khu đô thị Phước Long và Đại lộ Nguyễn Tất Thành;

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh hỗ trợ mũ bảo hiểm cho trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2017 doSở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

            7. Công tác đăng kiểm xe cơ giới:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định.

   - Trong tháng 7 năm 2017, tổng số xe vào kiểm định 3.432; tổng số lượt phương tiện đã kiểm định 4.109; số phương tiện đạt chuẩn 3.413; số phương tiện không đạt chuẩn 19. Doanh thu: 968.877.271 đồng.

   - Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đạt: 9.636.405.000 đồng.

            II.  Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình Sửa chữa vừa đã hoàn thành.

+ Tiếp thục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các gói SCV 2017 hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; thanh quyết toán các hợp đồng xây lắp, Tư vấn giám sát (đối với các hợp đồng có gia hạn thời gian thi công).

+ Lập danh mục các hạng mục công trình SCV 2018 và hoàn tất thủ tục chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP).

- Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Thực hiện góp ý thẩm định các dự án, quy hoạch của các ngành có liên quan.

+ Phối hợp với Ban QLDA GTNT theo dõi tiến độ, nghiệm thu đưa vào sử dụng thi công công trình sửa chữa vừa năm 2017; lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa vừa năm 2018.

+ Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đầu tư bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang.

+ Tổ chức kiểm tra đấu nối đường giao thông từ TL1A đến Khu tái định cư Xóm Quán, thị xã Ninh Hòa và đấu nối đường giao thông Khu đô thị Vĩnh Trung với đường 23/10 Tp. Nha Trang.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2017.

+ Rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự toán bảo dưỡng thường xuyên Quý II; tổ chức xác định khối lượng, lập hồ sơ dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý III/2017. 

+ Phối hợp Ban QLDA GTNT nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình SCV vốn địa phương và Quỹ bảo trì năm 2017.

+ Làm các thủ tục chỉ định thầu Tư vấn khảo sát thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa định kỳ vốn Trung ương năm 2018.

+ Chuẩn bị phương án, hồ sơ đấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh từ năm 2018.

+ Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý III/2017.

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tiếp tục thực hiện trích xuất dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị vận tải để chấn chỉnh kịp thời những vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách.

+ Thực hiện kiểm tra định kỳ các cơ sở đào tạo và giám sát các kỳ thi tốt nghiệp lái xe ô tô.

+ Phối hợp với các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để phục vụ Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

+ Theo dõi văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc điều chỉnh biểu đồ tuyến số 06 và thay đổi lộ trình chạy xe tuyến số 03, 05 xe buýt nội thị để tham mưu đề xuất bổ sung phụ lục hợp đồng số 605/2014-HĐ-SGTVT ngày 07/3/2014 cho phù hợp với hiện tại.

+ Báo cáo UBND tỉnh kết quả khảo sát và đề nghị tạm thời chưa phục hồi tuyến xe buýt từ Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vì lí do lưu lượng sinh viên ít và chưa có nhu cầu sử dụng xe buýt.

+ Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe kiếm tra các nội dụng thanh tra, kiểm tra theo đề cương kiểm tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

+ Chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý vận tải đường thủy nội địa theo kết luận thanh tra 2017 của Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở:

+ Thực hiện khảo sát, thống kê kế hoạch, nhu cầu, điều kiện tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

+ Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh:

+ Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 về tổ chức và hoạt động của Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Tham gia góp ý Kế hoạch của phòng Cảnh sát đường thủy về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở:

+ Tiếp tục triển khai kiểm tra việc quản lý tải trọng từ gốc tại nhà máy, cảng, hầm, mỏ. Kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe, bến thủy nội địa trên địa bàn.

+ Chỉ đạo các Đội Thanh tra giao thông tiếp tục phối hợp lập lại TTATGT trên địa bàn Tp. Nha Trang và các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh.

+ Tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động tại bến xe, bến tàu; chở người vượt quy định, chở hàng quá khổ, quá tải; phương tiện hoạt động không có giấy phép ...Tiếp tục theo dõi, đề xuất xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình.

+ Tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng, đi vào đường cấm...trên địa bàn TP Nha Trang theo chỉ đạo tại Công văn số 4730/UBND-KT ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, xe kinh doanh vận tải từ 3,5 tấn trở lên không có phù hiệu; vi phạm kết cấu hạ tầng và hành lang ATGT trên địa bàn quản lý.

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành số 526/KHPH-CA-GTVT ngày 15/7/2014 về phối hợp giữa phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

            Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa./.

Đang online: 11

Số lượt truy cập: 326541

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: