[Đăng ngày: 06/03/2017]

Căn cứ Biên bản họp giao ban tuần 10/2017 của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở, Giám đốc yêu cầu các  phòng ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Văn phòng Sở:

- Tổng hợp  báo cáo gửi VCCI. Đôn đốc, theo dõi các phòng ban triển khai  phần mềm nhắc việc.

- Liên hệ Sở Nội vụ về chỉ tiêu biên chế Sở GTVT năm 2017. Chuẩn bị danh sách, hồ sơ thi công chức 2017.

- Tiếp tục theo dõi chuyển nguồn kinh phí 2016-2017, tiền tạm ứng các công trình, bổ sung kinh phí để thanh toán. Phối hợp thanh tra mua cdaan xáchtay

- Chuẩn bị các nội dung ký kết giao ước thi đua 2017 vàp tuần sau.

2. Phòng QLCL &ATGT:

- Mời 4 cuộc họp: sáng t3-Quy hoạch giao thông trục đường Bắc-Nam. Chiều t4-Họp về số 170 đường Lê Hồng Phong, sáng t6 họp về đấu nối và đường gom QL27C và chiều t6 –dự án đường lâm sinh.

- Thẩm định Hồ sơ thiết kế BVKT-DT đảm bảo giao thông bước 1.

3. Phòng QLKC HTGT:

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác SCTX quý I/2017.

- Theo dõi TCĐB phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sơn đường QL1C. Đôn đốc công tác SCV QL27B;

-Theo dõi công tác đảm bảo giao thông bước 1 đặc biệt công trình khối lượng lớn ở Hạt Hòn Bà, Khánh Vĩnh. Theo dõi vật liệu đầu vào các công trình SCTX về số lượng, chất lượng, quy trình thi công, phải có biên bản và văn bản chấp thuận.

-Tiếp tục đôn đốc Công ty CP QLSC&XDGT tổng hợp khối lượng SCTX 3 quý còn lại để cân đối cả năm.

-Dự thảo văn bản đôn đốc các địa phương áp giá tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ phần đường địa phương. Đôn đốc tiến độ SCV QL27B

-Dự thảo Quyết định quy định về ký quỹ bồi hoàn.

-Chuẩn bị làm việc với thanh tra, phối hợp công ty CP QL&SCGT rà soát hồ sơ tài liệu.

 

 

4. Ban QLDA GTNT:

-Hoàn thiện kiểm tra nhân lực xe máy, vật liệu đầu vào và bãi trập kết lán trại của đơn vị thi công các công trình SCV. Yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết để thuận tiện trong công tác quản lý.

-Chuẩn bị 2 gói vốn bảo trì khi có kế hoạch vốn.

5. Phòng QLVận tải PT&NL:

-Tiếp tục xử lý xe vi phạm.

-Phối hợp Sở Tài chính thông báo về việc công bố giá cước vận tải

6.Văn phòng Ban ATGT:

Triển khai các nội dung trong kết luận cuộc họp phối hợp về đảm bảo ATGT đường sắt.

7. Thanh tra Sở:

-Cùng A Lợi làm việc với lãnh đạo Cảng HK Cam Ranh về trật tự vận tải trong sân bay.

-Kiểm tra xe đậu đỗ nội thành Nha Trang theo yêu cầu cử tri.

-Chuẩn bị thanh tra các Hạt Diên Khánh, Cam Ranh. Tiếp tục công tác kiểm soát tải trọng, chú trọng xe chở vật liệu, mía.

Trên cơ sở giao việc của Giám đốc, cuối tuần, các phòng ban báo cáo kết quả thực hiện để Văn phòng tổng hợp báo cáo Giám đốc.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Sở thông báo nội dung trên, yêu cầu các phòng ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Đang online: 69

Số lượt truy cập: 326842

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: