[Đăng ngày: 27/04/2017]

STT

Hạng

Cơ Sở đào tạo

Buổi

Ngày SH

Địa điểm

Số lượng

1

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

06/05/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2

2

Ô tô B2

Trường TC KT Miền Trung

Cả ngày
(CN)

07/05/2017

Trường TC KT Miền Trung

100B2, 50C

3

Mô tô A1

Trường TCN
Vạn Ninh

Sáng

07/05/2017

Trường TCN
Vạn Ninh

250

4

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Chiều

07/05/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

200

5

Ô tô B2

Trường CĐN
Nha Trang

Cả ngày (CN)

14/05/2017

Trường TC KT Miền Trung

60B2, 24C

6

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Sáng

14/05/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

7

Ô tô
B2,Fc

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T5)

18/05/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 10Fc

8

Ô tô
B2

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Sáng (CN)

21/05/2017

Trường TC KT Miền Trung

65 B2

9

Mô tô A1

Trường TC nghề Dân tộc Nội trú Khánh Vĩnh

Sáng

21/05/2017

Trường TC nghề Dân tộc Nội trú Khánh Vĩnh

150

10

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Chiều

21/05/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

11

Ô tô
B2

Trường TC KT Miền Trung

Sáng (T7)

27/05/2017

Trường TC KT Miền Trung

60B2, 20C, 20D

12

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Sáng

28/05/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

13

Mô tô A1

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Chiều

28/05/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

14

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Sáng

28/05/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

200

15

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

28/05/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

16

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Chiều

28/05/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 326804

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: