[Đăng ngày: 21/07/2017]

STT

Hạng

Cơ Sở đào tạo

Buổi

Ngày SH

Địa điểm

Số lượng

1

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

05/08/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2

2

Mô tô A1

Trường TCN
DTNT
Khánh Vĩnh

Sáng

06/08/2017

Trường TCN
DTNT
Khánh Vĩnh

150

3

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

06/08/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

4

Ô tô B2, C,D,E

Trường TC KT Miền Trung

Cả ngày
(CN)

06/08/2017

Trường TC KT Miền Trung

100B2, 14C, 20D, 14E

5

Ô tô
B2, C

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

12/08/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 20C

6

Ô tô B2, C

Trường CĐN
Nha Trang

Cả ngày (CN)

13/08/2017

Trường TC KT Miền Trung

60B2, 24C

7

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Sáng

13/08/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

8

Mô tô A1

Trường TCN
Cam Lâm

Sáng

20/08/2017

Trường TCN
Cam Lâm

250

9

Ô tô
B2, C

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

26/08/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 20C

10

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Sáng

27/08/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

11

Mô tô A1

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Chiều

27/08/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

12

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

27/08/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

13

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Chiều

27/08/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

14

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Sáng

27/08/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

250

15

Ô tô
B2

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Sáng (T3)

29/08/2017

Trường TC KT Miền Trung

65 B2

Đang online: 89

Số lượt truy cập: 326630

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: