[Đăng ngày: 01/03/2017]
Đầu năm 2017, Giám đốc Sở GTVT ban hành các Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính và một số kế hoạch khác như sau:
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 tại Sở GTVT:
KE HOACH CCHC 2017.docx
KE HOACH CCHC 2017 (PHU LUC).docx
- Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017:
KH kiem tra CCHC 2017.docx
- Kế hoạch tuyên truyên về Công tác Cải cách hành chính 2017:
KH tuyen truyen CCHC 2017.docx
- Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính 2017:
Ke hoạch Kiem soat TTHC 2017.docx
- Kế hoạch Kiểm tra xử lý Văn bản quy phạm pháp luật:
KE HOACH KIEM TRA XU LY VB QPPL NAM 2017.doc
- Kế hoạch Kiểm tra Hệ thống hóa văn bản QPPL:
Ke hoạch RA SOAT HE THONG HOA VAN BAN QPPL 2017.docx
- Kế hoạch theo dõi việc thi hành pháp luật 2017:
KE HOACH THEO DOI THI HANH PHAP LUAT 2017.doc
- Kế hoạch theo dõi việc thi hành pháp luật 2017 về xử lý vi phạm hành chính:
KE HOACH THEO DOI THPL VE XLVPHC 2017.doc
- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 2017
KE HOACH TUYEN TRUYEN PB-GD-PL 2017.doc

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 326845

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: