[Đăng ngày: 02/03/2017]

STT

Hạng

Cơ Sở đào tạo

Buổi

Ngày SH

Địa điểm

Số lượng

1

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

04/03/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2

2

Ô tô B2,D

Trường TC KT Miền Trung

Cả ngày
(T7)

11/03/2017

Trường TC KT Miền Trung

100B2, 20D

3

Mô tô A1

Trường TCN
Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

Sáng

12/03/2017

Trung TCN
Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

150

4

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Chiều

12/03/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

5

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

12/03/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

6

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Chiều

12/03/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

7

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

18/03/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 32C

8

Ô tô B2

Trường CĐN
Nha Trang

Cả ngày (CN)

19/03/2017

Trường TC KT Miền Trung

60B2

9

Ô tô
B2

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Sáng (T7)

25/03/2017

Trường TC KT Miền Trung

65 B2

10

Mô tô A1

Trường TCN Ninh Hòa

Sáng

26/03/2017

Trường TCN Ninh Hòa

250

11

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Chiều

26/03/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

12

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

26/03/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

13

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Chiều

26/03/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

14

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T3)

28/03/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 326805

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: