[Đăng ngày: 30/12/2016]
BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác

 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, công tác năm 2017

--------------------------------------

 

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  NĂM  2016

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước:

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành:

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh quy định quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch chi tiết giao thông đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020;

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo các văn bản Quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.

2. Công tác quản lý Nhà nước về giao thông

2.1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý Nhà nước về giao thông:

a) Công tác xây dựng cơ bản:

  Chỉ đạo Ban QLDA giao thông nông thôn theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhà thầu thi công 14 gói thầu sửa chữa vừa (SCV) năm 2016, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng với tổng số vốn 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, 19,3 tỷ đồng vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, đạt 100% kế hoạch.

b) Công tác quản lý Nhà nước về giao thông:

- Thực hiện thẩm tra 12 Đề cương khảo sát; thẩm định thiết kế, dự toán 27 công trình theo phân cấp của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành; chấp thuận đấu nối 40 hồ sơ thiết kế kỹ thuật nút giao thông đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và QL1C, QL27B; tham gia góp ý 43 hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi; 07 dự án quy hoạch 1/2000; 50 dự án quy hoạch tỷ lệ 1/500; 14 dự án, quy hoạch chung; 15 hồ sơ đề xuất dự án đầu tư; thỏa thuận 53 địa điểm dự án.

- Phối hợp với Ban QLDA 5, UBND thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL26 qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị tư vấn thực hiện và hoàn thành cắm mốc theo quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc QL1, QL26 và QL26B.

- Phối hợp Ban QLDA 8 Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương khảo sát đề xuất đầu tư 20 cầu dân sinh dự án LRAMP. Đến nay, đã tổ chức mời thầu, mở thầu tư vấn khảo sát thiết kế gói thầu KH01 và KH02 với số lượng 14 cầu trình Ban QLDA 8 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật.

   2.2. Công tác quản lý hạ tầng giao thông:

- Đã hoàn thành sửa chữa vừa đường bộ Trung ương ủy thác đối với QL1C, QL27B với kinh phí 7,264 tỷ đồng.

- Sở đã giải ngân 40/40 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch) để thực hiện công tác Bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh. Do giá nhựa đường thấp nhất trong các năm qua nên công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện được khối lượng lớn. Trong năm 2016, thực hiện vá ổ gà bằng bê tông nhựa được 9.525 m2; đá dăm láng nhựa 35.305m2; cấp phối đá dăm láng nhựa 5.926m2; thảm tăng cường bê tông nhựa 56.791m2; láng nhựa bảo vệ mặt đường 147.816m2.

- Thực hiện cấp phép 140 Giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý các trường hợp thi công trên đường bộ không có giấy phép, các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

- Thực hiện công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

- Triển khai công tác Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

+ Sở đã in ấn tài liệu về các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương và tờ rơi tuyên truyền theo mẫu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển cho các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn có tuyến quốc lộ, đường sắt đi qua để địa phương quán triệt và tuyên truyền phổ biến cho các hộ dân biết và thực hiện;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ký Biên bản cam kết không vi phạm, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép, buôn bán, rửa xe, đặt biển quảng cáo, lắp dựng mái che cố định và xây dựng công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường…trên tuyến Quốc lộ 1C.

2.3. Công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ:

- Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 19/12/2016, trên địa bàn tỉnh mưa lớn, nước mưa ngấm vào vách núi và chảy xiết gây sụt trượt, sạt lở mái taluy dương, đất đá rơi xuống tắt đường, lấp rãnh dọc thoát nước, sạt chân mái ta luy âm; nước lũ chảy xiết trên các dòng sông gây xói lở, hư hỏng mặt tràn, mái taluy chân tràn, đứt đoạn đường dẫn đầu cầu...gây thiệt hại rất lớn đối với hạ tầng giao thông. Đến nay vẫn còn 03 tuyến đường không lưu thông ô tô được, đó là TL8, TL8B và đường Tô Hạp – Sơn Bình. Đợt lũ quét lúc 1h30 ngày 13 tháng 12 năm 2016 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa gây hư hại nặng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ, chứng từ kế toán, toàn bộ thiết bị trên 03 dây chuyền kiểm định bị ngập nước và phủ bùn. Trước tình hình đó, Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương dọn đất, đá sạt lở, đá lấp rãnh, thông thoát nước để bảo vệ nền mặt đường và các công trình trên đường, đảm bảo thông tuyến nhanh nhất.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng của chính quyền địa phương chốt chặn, đặt biển cảnh báo hai đầu đoạn đường có sạt lỡ, ngập nước để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý đường bộ tiến hành đo đạc cụ thể khối lượng thiệt hại để lập dự toán kinh phí khắc phục báo cáo UBND tỉnh. Đối với 03 tuyến TL8, TL8B và đường Tô Hạp – Sơn Bình, Sở đã lựa chọn nhà thầu xây lắp, phấn đấu trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu xe ô tô lưu thông được.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa huy động toàn bộ lực lượng công chức, viên chức, nhân viên và người lao động khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét để sớm thực hiện kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ cho người dân và doanh nghiệp.

3. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch  cấp giấy phép lái xe:

   3.1. Công tác quản lý nhà nước về vận tải:

             - Đối với vận tải đường bộ:

+ Sở thường xuyên tổ chức các Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh, đồng thời phổ biến, triển khai thực hiện các quy định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải được quy định tại các văn bản Quy phạm pháp luật hiện hành. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, giáo dục lái xe không sử dụng ma túy, thực hiện ký cam kết không sử dụng chất ma túy đối với đội ngũ lái xe, phụ xe; triển khai việc khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe chuyên nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

+ Phối hợp với Sở Tài chính Khánh Hòa thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định và thực hiện giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.

+ Đã cập nhật và thông báo công khai  biểu đồ chi tiết tuyến vận hành khách theo tuyến cố định của Bộ GTVT theo Quyết định số: 2548/QĐ-BGTVT, ngày 16/8/2016 trên website.

+ Thực hiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho 590 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có xe 7 tấn và 10 tấn trở lên theo lộ trình quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

             - Đối với vận tải khách theo hợp đồng:

             + Với hơn 800 đầu xe đăng ký hoạt động, các xe hợp đồng đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là đối với một địa phương có tiềm lực về du lịch như Khánh Hòa.

             + Tuy nhiên, trên địa bàn Tp. Nha Trang vẫn còn tình trạng xe hợp đồng tổ chức bán vé lẻ trái quy định dưới hình thức phiếu đặt chỗ, giấy biên nhận…(chủ yếu tuyến Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh) chưa được xử lý triệt để làm ảnh hưởng đến trật tự vận tải.

             - Đối với hoạt động xe buýt:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06 tuyến xe buýt nội thị Nha Trang, 06 tuyến xe buýt liên huyện, 02 tuyến xe buýt nội huyện, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang đầu tư tuyến xe buýt liên tỉnh chất lượng cao Nha Trang - Tuy Hòa (Phú Yên) và sẽ triển khai hoạt động vào đầu năm 2017.

             - Đối với hoạt động Taxi:

Sở tham mưu UBND tỉnh định hướng phát triển doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi khách và xe điện 4 bánh, phát triển số lượng xe taxi trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng dịch vụ, qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao trật tự vận tải và chất lượng phục vụ hành khách. Toàn tỉnh hiện nay có 1.250 đầu xe của 14 đơn vị taxi đã đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong tỉnh và du khách ngay cả trong những dịp cao điểm lễ, tết…  

             3.2. Đối với vận tải đường thủy nội địa:

   - Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường thủy nội địa năm 2016.

            - Tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động đối với các bè tổ chức nhà hàng nổi không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

- Sở GTVT đã chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang xây dựng và thực hiện Kế hoạch 1332/KH-SGTVT-CHHNT ngày 11/7/2016 nhằm kiểm tra, đánh giá kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn của tất cả các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, Sở GTVT đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang hướng dẫn, yêu cầu các chủ bến thủy nội địa tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác bến như: hoàn thiện hồ sơ liên quan và trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép hoạt động bến theo quy định tại Điều 11, Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/4/2014; thực hiện ký cam kết trách nhiệm của chủ bến quy định tại Điều 22 Thông tư 50/2014/TT-BGTVT; viết nhật ký giám sát hoạt động khai thác bến; bổ nhiệm người quản lý, điều hành bến.

  - Tổ chức 02 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện và quản lý các bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

  - Thực hiện theo Kế hoạch liên ngành số 542/KHLN-ĐTNĐ ngày 23/5/2016 với Chi cục Đăng kiểm 5, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2016; qua kiểm tra đã xử lý 03 trường hợp vi phạm về lĩnh vực đường thủy nội địa với số tiền 1.100.000 đồng.

- Sở thực hiện đăng ký mới 79 phương tiện thủy nội địa; xóa đăng ký: 07 phương tiện. Tổng số phương tiện thủy nội địa đang quản lý: 773 chiếc. Đến nay, có 07 đơn vị được chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa với tổng số phương tiện 49 phương tiện.

  - Tổng số bằng thuyền trưởng, máy trưởng đã cấp: 713 bằng. Trong đó, thuyền trưởng hạng 3: 540 bằng; thuyền trưởng hạng 4 (hạng 3 hạn chế): 114 bằng; máy trưởng hạng 3: 59 bằng.

3.3.  Công tác quản lý đào tạo sát hạch, cấp đổi GPLX:

- Thực hiện công tác quản lý đào tạo, sát hạch bảo đảm đúng quy định các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thực hiện đúng lộ trình việc tổ chức sát hạch thêm bài ghép ngang đối với ô tô hạng B2 từ ngày 01/4/2016 và sát hạch lái xe ô tô trên đường và mô tô trong hình có gắn thiết bị chấm điểm tự động trên xe kể từ ngày 01/7/2016.

            - Chỉ đạo Ban Quản lý sát hạch phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra thường xuyên và giám sát các kỳ thi cấp Chứng chỉ nghề và các kỳ thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe. Qua kiểm tra đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Đoàn Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện hậu kiểm công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Thực hiện cấp 390 Giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên đại bàn tỉnh.

- Cấp mới 143 hồ sơ và chuyển sở hữu cấp lại 23 hồ sơ xe máy chuyên dùng.

- Để bảo đảm lộ trình cấp đổi GPLX theo Điều 57 Thông tư 58 của Bộ GTVT, Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và Bưu cục các huyện, thị xã, thành phố bố trí nhân lực, trang thiết bị để thực hiện cấp đổi GPLX, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân.

- Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 15/12/2016, Sở đã tổ chức sát hạch và cấp 7.191 GPLX ô tô; 10.214 GPLX xe mô tô A1 và 159 GPLX mô tô A2; cấp, đổi 89.083 GPLX các loại.

4. Công tác An toàn giao thông:

- Triển khai thực hiện tốt Năm An toàn giao thông 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn giao thông năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016.

             - Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh xác định các đoạn tuyến có các công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn đường bộ ảnh hưởng đến ATGT, nút giao, điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT. Phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết kịp thời các kiến nghị của tổ chức và công dân về công tác ATGT.

- Là cơ quan thường trực của Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Sở là Phó ban thường trực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT thực hiện công tác tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, UBATGT quốc gia và của UBND tỉnh; đề ra các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16/12/2015 – 15/12/2016, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí số vụ và số người chết so với cùng kỳ 2015. Toàn tỉnh xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 166 vụ, đường sắt 08 vụ), giảm 8,9%; làm chết 154 người, giảm 2,5%; bị thương 87 người giảm 9,4%.

   5. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; cải cách thủ tục hành chính; thi đua, khen thưởng:

             a) Công tác tổ chức cán bộ:

             Sở đã thực hiện quy hoạch cán bộ Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016 – 2020; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy hoạch lãnh đạo Sở giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2026.

             b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Sở đã cử 01 công chức tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Khánh Hòa; 05 công chức tham gia lớp bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Khánh Hòa do Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị tổ chức để thực hiện Đề án 1961.

c) Công tác cải cách thủ tục hành chính: 

           - Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh năm 2016, Sở đã xây dựng các kế hoạch định kỳ năm 2016 như: Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính.

- Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC), gồm:

+ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 công bố 09 TTHC lĩnh vực GTVT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Xã.

+ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 công bố 09 TTHC lĩnh vực GTVT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện.

            + Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 công bố 03 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT.

- Hiện nay, Sở có 130 TTHC: Trong đó 110 TTHC thực hiện tại bộ phận “Một cửa”; 02 TTHC được thực hiện tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa; 09 TTHC lĩnh vực GTVT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện; 09 TTHC lĩnh vực GTVT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Xã.

- 100% TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sở GTVT đã phối hợp với Bưu chính tỉnh Khánh Hòa triển khai tiếp nhận cấp đổi GPLX tại các Bưu cục và nhận tiền nộp phạt các vi phạm hành chính do Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt tại bộ phận “một cửa” của Sở.

d) Công tác thi đua, khen thưởng:

- Thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa. Sở và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 với mục tiêu của Ngành: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

- Sở đã ban hành Công văn số: 428/SGTVT-VP ngày 8/3/2016 hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các doanh nghiệp tham gia Khối thi đua với Sở tổ chức phát động thi đua, triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua với mục tiêu thi đua cụ thể, đặc biệt khuyến khích người trực tiếp lao động đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Kết quả phong trào thi đua:

+ Có 17 công chức, viên chức, lao động được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 02 tập thể được đề nghị UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; 01 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; 05 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

+ Đề nghị Bộ Trưởng Bộ GTVT tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho 01 tập thể; tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Khối thi đua ngành GTVT do Sở tổ chức.

+ Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Cổ phần Á Châu (16/6/1996 – 16/6/2016), Sở đã trình Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Công ty vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở cũng tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 20 cá nhân thuộc Công ty vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa. 

6. Công tác đăng kiểm xe cơ giới:

- Đầu năm 2016, Sở đã chỉ đạoTrung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa triển khai xây lắp và lắp đặt thêm 01 dây chuyền kiểm định. Trong Quý III/2016, Trung tâm đã nghiệm thu đưa vào hoạt động kiểm định tại khu vực Nha Trang.          

- Trong năm 2016, tổng số xe vào kiểm định 27.827; tổng số lượt phương tiện đã kiểm định 33.817; số phương tiện đạt tiêu chuẩn 27.749; số phương tiện không đạt tiêu chuẩn 78; doanh thu kiểm định đạt 10.049.290.000 đồng; thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đạt 74.948.961.000 đồng.

7. Công tác Thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện:

           a) Công tác Thanh tra hành chính:

            - Tổ chức Đoàn Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa đối với 20 đơn vị đăng ký kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Qua kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 08 đơn vị với tổng số tiền 14.400.000 đồng.

           - Thanh tra công trình gia cố xà mũ, thân trụ Cầu Bình Tân, Tp. Nha Trang; Qua cuộc thanh tra đã chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động xây dựng cơ bản, yêu cầu các đơn vị (Cty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, Cty CP AN Việt, Cty TNHH 2D) nộp vào ngân sách Nhà nước với số tiền 336.650.000 đồng.

           - Tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra đột xuất về việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan trên các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh; Nghĩa vụ thuế với nhà nước; Về giá vận tải; Việc chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ và các quy định hiện hành trong lĩnh vực giao thông vận tải đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phan Hanh. Qua cuộc kiểm tra đã xử phạt đơn vị với số tiền 35.400.000 đồng.

           - Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 đơn vị, với số tiền 63.000.000 đồng.

           - Tổ chức Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 678/QĐ-SGTVT ngày 04/11/2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của UBND thành phố Nha Trang.

           - Thực hiện 09 cuộc giám sát sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, 01 cuộc giám sát sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô và 02 kỳ thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô.

           b) Công tác Thanh tra chuyên ngành:

           Trong năm 2016, Thanh tra Sở đã thực hiện 2.224 ca kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.266 trường hợp VPHC, đạt 114,8% kế hoạch, với số tiền 17.140.100.000 đồng, đạt 171,4% kế hoạch (Kế hoạch năm 2016: 7.200 vụ, 10 tỷ đồng); tước có thời hạn: 836 Giấy phép lái xe ô tô, 07 phù hiệu xe, 02 Giấy phép kinh doanh vận tải, 04 Giấy chứng nhận ATKT&BVMT và 01 Tem kiểm định; tạm giữ 75 phương tiện, chuyển cơ quan điều tra 02 GPLX có dấu hiệu làm giả.

           c) Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động:

           - Triển khai kiểm soát tải trọng xe trên QL1A, từ ngày 01/01/2016 đến 26/9/2016, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động và Thanh tra Sở phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra 23.429 phương tiện, phát hiện 1.208 xe vi phạm, giao Cảnh sát giao thông lập 2.242 biên bản VPHC số tiền phạt 7.196.800.000 đồng, tước 95 GPLX, buộc hạ tải 1.033 phương tiện với khối lượng 1.829,671 tấn hàng hóa các loại.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động triển khai Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên tuyến QL1C và TL3. Từ ngày 01/11/2016 đến 28/11/2016, kiểm tra 353 phương tiện, phát hiện 27 phương tiện vi phạm, chuyển Cảnh sát giao thông lập 58 biên bản VPHC số tiền phạt 313.900.000 đồng, tước 06 GPLX, buộc hạ tải 26 phương tiện với khối lượng 72,3/77,1 tấn hàng hóa các loại.

           d) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

           - Thực hiện 32 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho 2.256 người tham dự là cán bộ xã, chủ phương tiện và người lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn huyện Diên Khánh, đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh huyện Vạn Ninh, đoàn viên thị xã Ninh Hòa và học sinh PTTH tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

           - Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 04 phóng sự về hoạt động vận tải hành khách, kiểm soát tải trọng phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Ban quản lý các Bến xe, Bến tàu trên địa bàn, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông.

           - Tổ chức 01 buổi tuyên truyền về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, quy định về Phù hiệu xe tải và quy định về kích thước thùng hàng cho 56 doanh nghiệp. Tổ chức in ấn và phát 4.600 tờ rơi tuyên truyền với chủ đề về nồng độ cồn, hoạt động vận tải cho các lái xe trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

8. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:

           Sở đã tiếp nhận 04 đơn kiến nghị, phản ảnh (trong đó có 03 đơn không thuộc thẩm quyền) do bưu điện chuyển đến. Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở tham mưu giải quyết và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm 04 đơn, không để tồn đọng.

9. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải:

a) Đối với các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng:

   - Phối hợp phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như: hướng dẫn về quy hoạch hệ thống đường giao thông thuộc địa phương quản lý theo phân cấp, công tác duy tu, bảo trì đường bộ, xử lý các điểm đen, về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   - Phối hợp cùng các phòng thống kê, đánh giá, phân loại chất lượng đường bộ thuộc cấp huyện hàng năm.

   - Hướng dẫn các phòng thực hiện các tiêu chí của Bộ Giao thông vận tải về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 đến năm 2020.

   b) Đối với các doanh nghiệp:

            Mặc dù không trực tiếp quản lý các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải nhưng với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Sở luôn bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức đối thoại kết hợp quán triệt, phổ biến đến đơn vị, doanh nghiệp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

10. Thực hiện công tác từ thiện và an sinh xã hội:

- Sở và các đơn vị trong khối đã tổ chức Đoàn thăm, tặng quà Tết cho đồng bào xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 với số tiền 197 triệu đồng. Thăm tặng quà các Trường Mẫu giáo và Tiểu học xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 – 2017 với tổng kinh phí 205 triệu đồng. Nhân dịp này, Đoàn cũng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 01 trường hợp thuộc diện Người có công với kinh phí 40 triệu đồng.

- Các đơn vị thuộc Sở đã vận động công chức, viên chức – lao động ủng hộ: Quỹ xã hội ngành GTVT Việt Nam số tiền 23.504.589 đồng; Quỹ xã hội ngành GTVT Khánh Hòa 7.350.000 đồng. Ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt với số tiền: 15.600.000 đồng.

II. Đánh giá chung:

1. Mặt đạt được:

- Sở thường xuyên vận dụng và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh vào nhiệm vụ của Sở, đi đôi với công tác thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Tăng cường tổ chức đối thoại kết hợp tuyên truyền, phổ biến và triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành giao thông vận tải đến các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

2. Mặt tồn tại.

- Đối với lĩnh vực xây dựng công trình giao thông: Công tác xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường tỉnh quản lý có mật độ phương tiện lưu thông lớn nhưng chưa được đầu tư nâng cấp theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt.

- Đối với lĩnh vực vận tải: Xe hợp đồng núp danh nghĩa xe open tour hoạt động nội thị Nha Trang và các đô thị trong tỉnh chưa xử lý hữu hiệu gây mất trật tự vận tải, mỹ quan đô thị.

- Đối với lĩnh đường thủy nội địa, tuy đã có nhiều biện pháp quản lý về đăng ký, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, nhưng hiện nay vẫn còn trên 30 biến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chưa được cấp phép hoạt động. Hiện Sở đang tiếp tục xử lý.

- Tình hình tai nạn giao thông tuy có nhiều chuyển biến tốt, nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT. Sự phối hợp các cơ quan ban ngành chưa đồng bộ khi thực hiện các biện pháp giảm tai nạn giao thông, ý thức người tham gia giao thông còn rất kém.

 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC NĂM 2017

Trong năm 2017, Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, các chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa để vận dụng và cụ thể hóa vào nhiệm vụ chung của Sở. Đồng thời, phát huy các thành tựu đã đạt được trong năm vừa qua, tập trung chỉ đạo đội ngũ công chức, viên chức – lao động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác năm 2017, năm thứ hai của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), đã được Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thông qua. 

1. Công tác quản lý xây dựng giao thông:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang tổ chức công bố Quy hoạch đường Trục Bắc Nam; Quy hoạch nút giao thông đường Phong Châu-Lê Hồng Phong-Nhị Hà-Hồng Lĩnh sau khi quy hoach được duyệt.

- Phối hợp với Ban QLDA 2 Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện dự án mở rộng cầu Xóm Bóng.

- Phối hợp với Ban QLDA 5 Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai 02 cầu vượt trên QL1A.

- Phối hợp với Ban QLDA8 Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai dự án LRAMP cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện các bước như: lập dự án, thiết kế, tổ chức đấu thầu…khi được bố trí vốn đối với đường TL2 (đoạn Cầu Hà Dừa đến Cầu Đôi), TL6 (đoạn 2) và QL26B.

- Triển khai thực hiện việc cắm mốc theo quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc quốc lộ 27C trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau khi Quy hoạch được duyệt.

- Triển khai giám sát thi công, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán công trình đúng quy định pháp luật đối với các gói SCV và công trình bảo trì đường bộ năm 2017.

- Tham gia góp ý thiết kế cơ sở các dự án giao thông, các quy hoạch 1/500, 1/2000, đề xuất chấp thuận đầu tư dự án…đúng thời gian theo quy định.

2. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

- Triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và quốc lộ ủy thác quản lý.

- Triển khai công tác lập lại trật tự hành lang An toàn đường bộ, đường sắt, tuyến QL1, QL.1C, QL.27B theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lập Phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Thực hiện công tác khắc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông đối với thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

- Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Sở phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí 2 giao thông.

3. Công tác quản lý vận tải:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện tốt Kế hoạch vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các ngày Lễ hội trong năm 2017.

- Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải ; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.

- Hướng dẫn Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang  triển khai tuyến xe buýt chất lượng cao Nha Trang-Vạn Giã-Tuy Hòa (Phú Yên).

- Phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành có bến xe đối lưu để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch biểu đồ chi tiết tuyến vận hành khách cố định theo Quyết định số: 2288/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

- Tăng cường giải quyết hồ sơ, cấp phép kinh doanh vận tải, phù hiệu vận tải đối với các đơn vị vận tải hàng hoá, nhất là các phương tiện trên 3,5 tấn theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP; cấp đổi GPLX các loại cho người dân.

- Theo dõi, đôn đốc công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Tổ chức kiểm tra, theo dõi hoạt động đăng ký phương tiện thủy nội địa của các địa phương theo phân cấp.

4. Công tác An toàn giao thông.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 theo Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thuỷ nội địa trong tình hình mới”.

             5. Công tác Cải cách thủ tục hành chính và thi đua, khen thưởng:

a) Công tác Cải cách thủ tục hành chính:

- Xây dựng các Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, cập nhật, bổ sung sửa đổi thủ tục hành chính, kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính theo quy định.

b) Công tác thi đua, khen thưởng:

- Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và của tỉnh Khánh Hòa, để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017.

- Tham gia ký kết giao ước thi đua Khối các Sở quản lý nhà nước đúng quy chế đề ra, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa cơ quan Sở với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Khối thi đua của Sở.

6.  Về công tác Thanh tra:

   - Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết trật tự vận tải ở các bến xe, xử lý các chủ đầu tư công trình và lái xe vận chuyển vật liệu gây ô nhiễm môi trường trên đường bộ và xử lý kiên quyết các xe quá tải trọng trên các tuyến tỉnh lộ, đặc biệt là trong niên vụ mía đường năm 2016-2017 nhằm bảo vệ kết cầu hạ tầng giao thông cầu, đường bộ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện và xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng chức năng tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường kiểm soát tải trọng bằng cân xách tay tại các đầu mối vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

7. Về công tác Đăng kiểm:

Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đúng quy định.

8. Công tác chỉ đạo quản lý nhà nước đối với các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải:

+ Đối với các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng:

- Tăng cường thực hiện việc triển khai, hướng dẫn kịp thời văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải đến các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Phối hợp thường xuyên để thực hiện tốt công tác quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng các tiêu chí của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 994/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải tỏa hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 3.

+ Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải:

Tăng cường đối thoại kết hợp quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để giúp các doanh nghiệp chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật hiện hành. Hỗ trợ doanh nghiệp có định hướng hoạt động phát triển ngành nghề, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển chung của ngành.

 

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong năm 2017 công chức và người lao động Sở GTVT quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, phát triển quê hương Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

                                    SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÒA

 

Các tin khác

Đang online: 64

Số lượt truy cập: 326837

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: