[Đăng ngày: 09/02/2017]

DANH MỤC TTHC MỨC ĐỘ 3 & 4  CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Theo QĐ số 4025/QĐ-UBND ngày 27  tháng 12 năm 2016)

 

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực

Mức độ

 1.  

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01 tháng 8 năm 1995

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Cấp lại giấy phép lái xe do bị mất lần thứ nhất còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, hoặc mất lần thứ hai trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, hoặc mất lần thứ ba trên 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần trước đó, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Lập lại hồ sơ giấy phép lái xe gốc

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Cấp mới giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Thủ tục dự thi nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Cấp lại giấy phép lái xe do quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Cấp lại giấy phép lái xe do bị mất lần thứ nhất quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, hoặc mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe do bị mất lần thứ nhất, hoặc mất lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần trước đó

Cấp đổi giấy phép lái xe

3

 1.  

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép.

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp phù hiệu xe nội bộ

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe đầu kéo.

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe đầu kéo.

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào  và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Vận tải đường bộ

3

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

 1.  

Xóa đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

 

Đang online: 57

Số lượt truy cập: 326830

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: