[Đăng ngày: 25/11/2014]

Ngày 25/11/2014, Sở GTVT có Văn bản số 3334/SGTVT-GT về việc lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Để có cơ sở tổng hợp gửi văn bản góp ý về Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị: Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh; Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Phú Khánh có ý kiến bằng văn bản về Quy hoạch trên gửi về Sở trước ngày 05/12/2014 (kèm theo file mềm gửi theo địa chỉ: nthien01.sgtvt@khanhhoa.gov.vn ).

Hồ sơ quy hoạch đề nghị các đơn vị lấy theo các link như sau:

http://www.mediafire.com/download/05yljp3l6wpg1ax/Quy+hoach+Duong+sat+Bac+Nam.part1.rar

http://www.mediafire.com/download/ybcu5duptujk3m0/Quy+hoach+Duong+sat+Bac+Nam.part2.rar

http://www.mediafire.com/download/ra71gdchfi0clps/Quy+hoach+Duong+sat+Bac+Nam.part3.rar

http://www.mediafire.com/download/ilgfcu6q2ne9f8m/Quy+hoach+Duong+sat+Bac+Nam.part4.rar

http://www.mediafire.com/download/cruccphi1iwuizi/Quy+hoach+Duong+sat+Bac+Nam.part5.rar

Đính kèm 2 văn bản của Sở GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa.

 /Resources/Docs/GOP Y VAN BAN/VB-3334-SGTVT (VV Lay Y kien QH Duong Sat Bac Nam).doc

/Resources/Docs/GOP Y VAN BAN/VB-1667-VP-UBND Khanh Hoa.pdf

Các tin khác

Đang online: 39

Số lượt truy cập: 326573

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: