[Đăng ngày: 28/06/2017]

STT

Hạng

GPLX

Cơ Sở đào tạo

Buổi

Ngày SH

Địa điểm

Số lượng

1

Ô tô
B2,C,D,E

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

08/07/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2, 20C, 20D, 10E

2

Mô tô A1

Trường TCN
DTNT
Khánh Vĩnh

Sáng

08/07/2017

Trường TCN
DTNT
Khánh Vĩnh

150

3

Mô tô A1

Trường TCN
Vạn Ninh

Sáng

09/07/2017

Trường TCN
Vạn Ninh

250

4

Mô tô A1

Trường TCN
Cam Lâm

Sáng

09/07/2017

Trường TCN
Cam Lâm

250

5

Mô tô A1

Trường TCN
Diên Khánh

Chiều

09/07/2017

Trường TCN
Diên Khánh

250

6

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Sáng

16/07/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

250

7

Mô tô A1

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Sáng

16/07/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe
Hồng Bàng

250

8

Ô tô B2

Trường CĐN
Nha Trang

Cả ngày (CN)

16/07/2017

Trường TC KT Miền Trung

60B2, 24C

9

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

22/07/2017

Trung tâm ĐT&SH lái xe Hồng Bàng

120B2

10

Ô tô B2, C

Trường TC KT Miền Trung

Cả ngày
(CN)

23/07/2017

Trường TC KT Miền Trung

100B2, 50C

11

Mô tô A1

Trường CĐN
Nha Trang

Sáng

23/07/2017

Trường CĐN
Nha Trang

250

12

Ô tô
B2

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Sáng (T7)

29/07/2017

Trường TC KT Miền Trung

65 B2

13

Mô tô A1

Trường TCN
Ninh Hòa

Sáng

30/07/2017

Trường TCN
Ninh Hòa

250

14

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Sáng

30/07/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

15

Mô tô A1

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Chiều

30/07/2017

Trường TC KT Miền Trung

250

Đang online: 33

Số lượt truy cập: 326806

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: