[Đăng ngày: 26/03/2016]

I. Kết quả thực hiện quý I/2016:

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và cơ quan quản lý cấp trên.

            - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân.

- Xây dựng Kế hoạch số 10/KH-SGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2016.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2016.

            2. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức - lao động và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

Thực hiện 04 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho 700 học sinh PTTH tại thị xã Ninh Hòa. Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 03 phóng sự về hoạt động vận tải hành khách và kiểm soát tải trọng phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Ban quản lý các Bến xe, Bến tàu trên địa bàn, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông.

 3. Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.                   

- Thanh tra Sở thực hiện 527 ca công tác, lập 1.838 biên bản VPHC với số tiền phạt là 4.020.900.000 đồng; so với cùng kỳ năm 2015: thực hiện 522 ca công tác, lập 1.937 biên bản VPHC với số tiền phạt là 4.160.600.000 đồng. Như vậy, số vụ xử phạt giảm 5,11%, số tiền xử phạt giảm 3,36%.

- Tước GPLX có thời hạn: 217 GPLX; tạm giữ 24 phương tiện; tước có thời hạn 01 phù hiệu vận tải.

- Thực hiện 04 cuộc giám sát sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô và 01 kỳ thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô.                                               

            4. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng đảm bảo ATGT.

- Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và sửa chữa thường xuyên năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

- Triển khai thi công các gói Sửa chữa vừa năm 2016.

- Sở đã chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo dõi, đôn đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng duy tu sửa chữa trên các tuyến đường do Sở quản lý, đảm bảo giao thông êm thuận phục vụ đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

- Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác tuần đường, theo dõi an toàn giao thông tại những vị trí đang thi công, đôn đốc nhắc nhở nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường công tác giám sát Sửa chữa thường xuyên; thực hiện nghiệm thu Quý I/2016; xác định khối lượng Sửa chữa thường xuyên Quý II/2016; triển khai công tác đấu thầu sửa chữa đường bộ Trung ương ủy thác với 02 gói Sửa chữa vừa QL1C, QL27B.

- Thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ đối với các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

             - Quý I/2016, Sở đã giải ngân:

             + Sửa chữa vừa đường tỉnh: 8,218tỷ/50 tỷ đồng, đạt 16,44% kế hoạch.

             + Sửa chữa thường xuyên đường tỉnh: 5,534 tỷ/30 tỷ đồng, đạt 18,45% kế hoạch.

- Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; phối hợp với Ban QLDA 5, địa phương và chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL26 đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án theo chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh; phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, Tp. Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm và Tp. Cam Ranh và đơn vị tư vấn thực hiện và hoàn thành cắm mốc theo quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc QL1.

- Sở đã tham gia góp ý 01 hồ sơ thiết kế cơ sở; 01 dự án quy hoạch 1/2000; 08 dự án quy hoạch tỷ lệ 1/500; 05 dự án, quy hoạch chung; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: 04.

            5. Công tác đào tạo sát hạch, cấp đổi GPLX :

- Tổ chức tổng kết công tác quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra các cơ sở đào tạo việc khắc phục các tồn tại theo kết luận của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải năm 2015.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ô tô và mô tô thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ GTVT về hậu kiểm Kết luận của Đoàn Thanh tra năm 2015 đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

            - Trong quý I, Sở đã thực hiện cấp mới 1.942 giấy phép lái xe mô tô (trong đó có 34 GPLX hạng A2); 1.325 giấy phép lái xe ô tô; cấp đổi 7.108 giấy phép lái xe các loại.

            6. Công tác quản lý vận tải

a) Về vận tải đường bộ:

- Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Sở đã xây dựng Kế hoạch vận chuyển khách đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, hành khách không bị tồn đọng trong dịp Tết. Chất lượng phục vụ của các tuyến cố định ngày được nâng cao, tình hình trật tự trị an tại các bến xe được cải thiện rõ rệt.

- Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện đo nồng độ cồn đối với lái xe, kiểm tra chặt chẽ điều kiện trước khi xuất bến tại các bến xe. Đồng thời, Sở phối hợp với Sở Tài chính Khánh Hòa ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị vận tải bằng xe ô tô thực hiện giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm; tổ chức phối hợp kiểm tra công tác kê khai, niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Sở đã thực hiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho 220 đơn vị có xe 10 tấn trở lên theo lộ trình quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Về vận tải khách theo hợp đồng:

Sở đã cấp phù hiệu hợp đồng cho hơn 600 đầu xe đăng ký hợp đồng vận chuyển khách trong dịp Tết, các phương tiện hợp đồng đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là đối với một địa phương có tiềm lực du lịch như Khánh Hòa. Tuy nhiên, trên địa bàn Tp. Nha Trang vẫn còn tình trạng xe hợp đồng tổ chức bán vé lẻ trái quy định dưới hình thức phiếu đặt chỗ, giấy biên nhận…(chủ yếu tuyến Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh) chưa được xử lý triệt để làm ảnh hưởng đến trật tự vận tải.

c) Về hoạt động xe buýt:

Hiện nay, các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh đã hoạt động theo mô hình xã hội hóa gồm: 06 tuyến xe buýt nội thị Nha Trang, 05 tuyến xe buýt liên huyện, 01 tuyến xe buýt nội huyện đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Sở đã tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Đất Mới đầu tư mở tuyến Nha Trang - Sân bay Cam Ranh và ngược lại, Công ty đã triển khai và đi vào hoạt động. Riêng Công ty Cổ phần Thắng Lợi Khánh Hòa đã được UBND tỉnh cho phép đầu tư mở tuyến Cam Ranh - Khánh Sơn và Cam Ranh - Ninh Thuận nhưng đến nay chưa triển khai. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Công ty đã tổ chức vận chuyển phục vụ nhân dân đi lại từ thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái đến đầu đường Lê Hồng Phong (Nha Trang) không thu tiền.

d) Về hoạt động taxi khách:

 - Sở đã báo cáo UBND tỉnh về hoạt động taxi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tham mưu định hướng phát triển doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi khách và phát triển số lượng xe taxi trong năm 2016, qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

- Hiện nay với hơn 1.100 đầu xe của 13 đơn vị taxi đã đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong tỉnh và du khách ngay cả trong những dịp cao điểm lễ, tết,…Sở thường xuyên kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng gian lận giá cước và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

đ) Về vận tải đường thủy nội địa:

- Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường thủy nội địa năm 2016.

- Kết hợp kiểm tra công tác phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2016 với thực hiện điều tra, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải đường thủy nội địa tại các bến thủy toàn tỉnh.

- Sở thực hiện đăng ký mới 19 phương tiện thủy nội địa với tổng công suất 4.102 CV, tổng trọng tải 312 khách và 180 tấn; xóa đăng ký: 01 phương tiện. Tổng số phương tiện thủy nội địa đang quản lý: 716 chiếc.

7. Công tác đăng kiểm xe cơ giới

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ và Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính. Quý I/2016, Trung tâm đã thực hiện kiểm định 6.376 lượt/5.220 phương tiện; đạt tiêu chuẩn 5.204 phương tiện; doanh thu kiểm định đạt 1.390.809.091 đồng.

            - Thu phí sử dụng đường bộ: 12.554.900.000 đồng.

            8. Công tác phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh

            - Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Khánh Hòa (PC67), Cảnh sát cơ động (PC65) duy trì Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động hoạt động liên tục 24giờ/ngày, kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm trên tuyến QL1A. Trong quý I/2016 (từ ngày 20/12/2015 đến ngày 19/3/2016), Trạm tiến hành kiểm tra 5.655 phương tiện, phát hiện 381 xe vi phạm, Cảnh sát giao thông đã lập 661 biên bản xử lý với số tiền phạt 2.145.900.000 đồng.

            - Thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác liên ngành 3415 chấn chỉnh trật tự vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Sở đã phối hợp thực hiện 14 ca công tác, lập biên bản 07 trường hợp với số tiền phạt 4.850.000 đồng.

 

             II. Phương hướng nhiệm vụ quý II/2016:

            - Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn tăng cường đôn đốc, giám sát các nhà thầu các công trình sửa chữa vừa 2016 thi công bảo đảm đúng tiến độ theo hợp đồng.

            - Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

            + Triển khai thủ tục lập quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang và hệ thống đường gom dọc QL27C sau khi UBND tỉnh phê duyệt;

            + Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án 5, UBND thị xã Ninh Hòa và đơn vị thi công theo dõi công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật dự án tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo nâng cấp tuyến Quốc lộ 26;

            + Phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 giải quyết các tồn tại của dự án nâng cấp mở rộng QL1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

            - Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: theo dõi, giám sát công tác Sửa chữa thường xuyên quý II/2016; triển khai công tác sửa chữa đường bộ Trung ương ủy thác năm 2016.

            - Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

            + Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội vận tải Khánh Hòa tổ chức tập huấn cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị vận tải;

            + Kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe theo kết luận của Đoàn kiểm tra Bộ GTVT;

            + Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt liên huyện và nội thị trên địa bàn tỉnh;

            - Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường tuần tra xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng, nhất là các phương tiện vận chuyển mía đường trong mùa vụ 2016; phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện kiểm tra xử lý tải trọng trên QL1; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1256/TTS ngày 19/11/2014 của Thanh tra Sở về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm về xếp hàng, chở quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng biển, cảng, bến thủy nội địa; tham mưu thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và trật tự an toàn giao thông đô thị.

            - Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành số 526/KHPH-CA-GTVT ngày 15/7/2014 về phối hợp giữa phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

(Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa)
Các tin khác

Đang online: 50

Số lượt truy cập: 326584

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: