[Đăng ngày: 23/11/2016]

BÁO CÁO

 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016

 I. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước:

1. Công tác quản lý giao thông:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn:

+ Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành hồ sơ hoàn công và hoàn thiện công trình để nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình Sửa chữa vừa sử dụng vốn quỹ bảo trì đường bộ 2016.

+ Đối với các công trình cầu dân sinh vốn ngân hàng Thế giới dự án LRAMR: Đã tổ chức mời thầu và mở thầu tư vấn khảo sát thiết kế gói thầu KH01 và KH02.

+ Trình Ban QLDA8 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế KH01, KH02.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Thực hiện góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công...đúng thời gian.

+  Tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường quản lý kênh chính Nam đấu nối tại Km12+310 bên phải tuyến đường ĐT.656 (TL9); hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa đấu nối tuyến đường tạm phục vụ thi công công trình Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh vào Quốc lộ 27C (đường Cầu Lùng – Khánh Lê).

+ Tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận điều chỉnh điểm đấu nối với Quốc lộ 1 từ lý trình Km1518+900 (bên trái) đến lý trình Km1519+010 (bên trái), xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

+ Tham mưu UBND tỉnh Công văn kiến nghị Bộ GTVT bổ sung Trạm kiểm tra tải trọng xe trên QL26 qua tỉnh Khánh Hòa.

+ Hoàn chỉnh các ý kiến góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Nút giao đường trục chính khu đất sân bay cũ với đường Lê Hồng Phong và kết nối với Khu đô thị Tây Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đường vành đai 2 thành phố Nha Trang, trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt.

+ Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các gói sửa chữa vừa 2017 QL1C, QL27B trước 31/10/2016.

+ Báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng cảng chuyên dùng thuộc dự án nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Xuân Thành tại Khu Công nghiệp Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:  

+ Thẩm định và trình duyệt hồ sơ dự toán, ký hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, BDTX quý IV/2016.

+ Trình Sở Tài chính đề nghị bổ sung vốn quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2016.

+ Báo cáo Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về rà soát đánh giá hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ giai đoạn 2013-2016.

+ Kiểm tra công tác bồi hoàn của các đơn vị thi công công trình thiết yếu, kết hợp kiểm tra thông thoát nước một số tuyến đường tỉnh quản lý.

+ Thực hiện Kế hoạch bàn giao khối lượng vi phạm cho địa phương, tổ chức các hộ dân thuộc các phường trên địa bàn Tp. Nha Trang và xã Diên An, huyện Diên Khánh có tuyến QL1C đi qua ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh trái phép.

+ Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao đi khảo sát địa điểm, vị trí lắp đặt hệ thống trang trí ánh sáng đường Trần Phú (từ cầu Trần Phú đến khách sạn Lodge) và vị trí lắp bảng quảng cáo.

+ Phối hợp Ban GTNT tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình sữa chữa vừa đường Tỉnh lộ 8B.

+ Phối hợp Phòng QLCL&ATGT phê duyệt, thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình sửa chữa định kỳ năm 2017 tuyến QL.1C, QL.27B.

+ Tổ chức kiểm tra các tuyến đường tỉnh sau mưa lũ và chỉ đạo Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông đảm bảo giao thông bước 1.

+ Chỉ đạo đơn vị tư vấn T27 lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật bước 2 khắc phục hư hỏng các tuyến đường sau mưa lũ.

+ Làm việc với Đoàn Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam thanh tra công tác bảo trì quốc lộ được ủy quyền (QL1C, QL27B) từ năm 2014 đến 2016.

2. Công tác quản lý vận tải:

Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Báo cáo UBND tỉnh về tình hình hoạt động của bè nổi phục vụ khách du lịch trên biển và bơi lặn biển.

- Báo cáo Bộ GTVT tình hình hoạt động vận tải liên vận Việt – Lào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan về dự thảo Quyết định bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

- Đã cập nhật và thông báo công khai  biểu đồ chi tiết tuyến vận hành khách theo tuyến cố định của Bộ GTVT theo Quyết định số: 2548/QĐ-BGTVT, ngày 16/8/2016 trên website.

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa và đài Truyền thanh các huyện thị, thành phố Thông báo về lộ trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho các phương tiện vận tải từ 3,5 trở lên từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Thực hiện kiểm tra các đơn vị vận tải vi phạm các quy định vận tải hành khách theo Nghị định 86/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 10/BGTVT của Bộ giao thông vận tải và tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định thu hồi 14 phù hiệu xe tuyến cố định của 03 đơn vị vận tải vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

- Dự thảo sửa đổi 16 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thủy nội địa theo đề nghị của Sở Tư pháp Khánh Hòa.

- Từ ngày 16/10/2016 đến ngày 15/11/2016, Sở đã thực hiện:

+ Gia công cấp Giấy phép lái xe (GPLX): 11.979 GPLX. Trong đó, cấp mới: 1.425 GPLX; cấp đổi: 10.148 GPLX;

- Duyệt 04 hồ sơ thiết kế kỹ thuật phương tiện

+ Kiểm tra và cấp Đăng ký xe máy thi công: 09 xe;

+ Cấp mới 06, cấp lại 01 giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa;

+ Cử công chức (giám định viên) tham gia 06 hội đồng giám định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ.

3. Công tác khác:

- Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy danh sách công chức sinh từ năm 1981 trở về sau giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương để thực hiện công tác quy hoạch…

- Báo cáo thực hiện công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 theo công văn số 4710 ngày 7/11/2016 của Sở Tài chính.

- Phối hợp Sở Nội vụ khảo sát điều tra thực trạng tổ chức hoạt động của các Hội và tổ chức Phi chính phủ.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 154/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2014 của Ban Chỉ đạo Biển Đông – Hải đảo tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016.

- Chỉ đạo bộ phận Tài vụ phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thanh toán hồ sơ sửa chữa thường xuyên QL1C và QL27B.

- Báo cáo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa tình hình triển khai công tác hội nhập quốc tế năm 2016, chương trình hội nhập năm 2017 và công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài năm 2016.

- Báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo công văn số 4463 của Sở Tài chính.

4. Công tác Thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện: 

4.1. Thanh tra Sở:

- Thực hiện 188 ca công tác, lập 659 biên bản vi phạm hành chính với số tiền phạt là 1.122.200.000 đồng; tạm giữ 03 phương tiện; tước có thời hạn 01 Giấy phép lái xe, 01 Giấy phép kinh doanh vận tải, 01 phù hiệu vận tải.

- Thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác liên ngành 3415 chấn chỉnh trật tự vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện 08 ca công tác, lập 09 biên bản tiền phạt 7.800.000 đồng.

- Hoàn thành cuộc kiểm tra 40 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua cuộc kiểm tra đã xử phạt 12 đơn vị với số tiền 63.000.000 đồng.

- Tập trung lực lượng đảm bảo TTATGT đường bộ và đường thủy nội địa trong mùa mưa, bão; phối hợp các lực lượng chức năng TP Nha Trang triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang.

4.2. Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động:

Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 02 năm hoạt động (23/4/2014 đến 26/9/2016) của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Khánh Hòa (TC026) và triển khai Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên tuyến QL1C và TL3. Từ ngày 01/11/2016 đến 15/11/2016, kiểm tra 161 phương tiện, phát hiện 15 phương tiện vi phạm, chuyển Cảnh sát giao thông lập 30 biên bản VPHC số tiền phạt 127.900.000 đồng, tước 04 GPLX, buộc hạ tải 14 phương tiện với khối lượng 41,84/46,41 tấn hàng hóa các loại.

4.3. Thực hiện công tác khác:

- Triển khai kiểm tra công tác Phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho chủ và người lái phương tiện trên địa bàn tỉnh.

            5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong tháng 11/2016, Sở GTVT không nhận đơn, thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải.

            6. Công tác An toàn giao thông:

Chỉ đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông:

- Tổ chức họp với Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý đô thị, Ban ATGT các địa phương bàn các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 02 tháng cuối năm 2016.

- Phối hợp Cục Đường sắt Việt Nam và Ban ATGT các huyệ, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết “Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ GTVT trong việc đảm bảo TTATGT đường sắt tại các điểm giao cắt giũa đường bộ và đường sắt”.

- Tổ chức họp với các nhà đầu tư, chủ đầu tư các huyện, thị xã, thành phố có quốc lộ đi qua thống nhất giải pháp khắc phục về an toàn giao thông, thoát nước... trên quốc lộ.

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh triển khai cuộc thi Giao thông học đường năm 2016-2017.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh nhân ngày “Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2016”.

            7. Công tác đăng kiểm xe cơ giới:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định.

- Trong tháng 11 năm 2016, tổng số xe vào kiểm định 2.494; tổng số lượt phương tiện đã kiểm định 3.095; số phương tiện đạt tiêu chuẩn 2.492. Doanh thu kiểm định: 733.465.000 đồng.

- Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đạt 7.023.903.000 đồng.

            II.  Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016:

- Chỉ đạo Ban QLDAGTNT phối hợp phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, Ban QLDA8 Bộ GTVT tiếp tục triển khai dự án LRAMR;

- Triển khai công tác rà phá bom mìn dự án LRAMR;

- Kiểm tra các công trình Sửa chữa vừa trong thời gian bảo hành, yêu cầu các nhà thầu sửa chữa xong trước 31/12/2016.

- Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Tiếp tục triển khai các thủ tục lập Quy hoạch đường Trục Bắc Nam; Quy hoạch nút giao thông đường Phong Châu-Lê Hồng Phong-Nhị Hà-Hồng Lĩnh.

+ Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang công bố Quy hoạch Nút giao thông Ngọc Hội (Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 02/11/2016).

+ Phối hợp Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Nút giao đường trục chính khu đất sân bay cũ với đường Lê Hồng Phong và kết nối với Khu đô thị Tây Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đường vành đai 2 thành phố Nha Trang.

+ Tổng hợp các góp ý, hoàn chỉnh quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang và hệ thống đường gom dọc QL27C.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác.

+ Nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên Quý IV/2016; xác định khối lượng sửa chữa thường xuyên Quý I/2017 (hoàn thành trước 25/12).

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tăng cường giải quyết hồ sơ, cấp phép kinh doanh vận tải, phù hiệu vận tải đối với các đơn vị vận tải hàng hoá, nhất là các phương tiện trên 3,5 tấn; cấp đổi GPLX các loại cho người dân.

+ Tiếp tục theo dõi, chấn chỉnh kịp thời đơn vị vận tải không bảo đảm biểu đồ kế hoạch được duyệt trong tháng.

+ Tiếp tục giám sát, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo Nghị định 86/NĐ-CP, thông tư 10/BGTVT của Bộ giao thông Vận tải và kết luận cuộc họp về chấn chỉnh công tác vận tải hành khách ngày 21/9/2016 của Sở GTVT Khánh Hòa.

+ Lấy ý kiến Sở GTVT các tỉnh, thành có bến xe đối lưu để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch  biểu đồ chi tiết tuyến vận hành khách theo tuyến cố định của Bộ GTVT theo quyết định số: 2288/QĐ-BGTVT.

            + Xây dựng Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

+ Kiểm tra cấp giấy phép hoạt động các Bến thủy nội địa.

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của chủ Bến thủy nội địa theo Điều 22 Thông tư số 50 của Bộ Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở:

+ Tổ chức công tác đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2016; tham mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2017 đối với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Khối thi đua Ngành GTVT do Sở tổ chức.

+ Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, công chức và hướng dẫn kê khai tài sản năm 2016.

+ Xây dựng Chương trình công tác năm 2017.

+ Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh:

+ Phối hợp với Sở GD &ĐT Khánh Hòa và công ty Honda Việt Nam triển khai Chương trình an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2016-2017;

+ Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2016” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

+ Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017;

+ Xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo An toàn giao thông cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở:

+ Tăng cường tuần tra xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng; tập trung lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ và đường thủy nội địa trong mùa mưa, bão;

+ Phối hợp các lực lượng chức năng Tp. Nha Trang triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang và TTATGT đô thị;

+ Triển khai kết luận tại cuộc họp tổng kết Kế hoạch liên ngành Bộ Công an – Bộ GTVT về công tác kiểm soát tải trọng bằng Trạm Kiểm tra xe lưu động.

+ Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng chức năng tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động.

+ Tăng cường kiểm soát tải trọng bằng cân xách tay; kiểm tra xe vi phạm dừng, đõ, đi ngược chiều tại Tp. Nha Trang.

+ Kết luận thanh tra công tác Phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành số 526/KHPH-CA-GTVT ngày 15/7/2014 về phối hợp giữa phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp triển khai Kế hoạch số 248/KHPH ngày 14/3/2016 giữa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Thanh tra Sở về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm của xe ô tô chở hàng quá tải trọng, thay đổi kích thước thùng hàng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

            Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác tháng 11 và một số công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa./.
VĂN PHÒNG

Các tin khác

Đang online: 63

Số lượt truy cập: 326836

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: