[Đăng ngày: 09/10/2014]
* Quyết định 2031/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08  năm 2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
File đính kèm:
/Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020/UBND-QD-2031-2008 (QD Trien khai NQ34 ve QH GTVT 2020).doc

* Phụ lục 1: Bảng thống kê quy hoạch các tuyến đường tỉnh quy hoạch đến năm 2020
File đính kèm: /Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020/UBND-QD-2031-2008 (PL1-QH Cac Tuyen Duong).doc

* Phụ lục 2: Bảng thống kê quy hoạch các Dự án ưu tiên
File đính kèm: /Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020/UBND-QD-2031-2008 (PL2-QH Cac Du an Uu tien).xls

* Phụ lục 3: Bảng thống kê quy hoạch các Bến xe
File đính kèm: /Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020/UBND-QD-2031-2008 (PL3-QH Cac Ben xe).doc

* Phụ lục 4: Bảng thống kê quy hoạch xe buýt nội đô
File đính kèm: /Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020/UBND-QD-2031-2008 (PL4-QH Xe Buyt noi do).doc

* Phụ lục 5: Bảng thống kê quy hoạch xe buýt liên khu vực
File đính kèm: /Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020/UBND-QD-2031-2008 (PL5-QH Xe Buyt lien khu vuc).doc


Đang online: 54

Số lượt truy cập: 326588

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: