[Đăng ngày: 17/07/2014]
(Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông) 

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở:

- Dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ;

- Dự thảo trình UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

b) Giúp Giám đốc Sở:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ hàng năm (Sửa chữa vừa, Sửa chữa thường xuyên) trên các tuyến đường của tỉnh và Trung ương ủy quyền Sở Giao thông vận tải quản lý;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán và chủ trì nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên đối với các tuyến đường của tỉnh và Trung ương ủy quyền Sở Giao thông vận tải quản lý;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa thường xuyên đường bộ;

- Thiết lập, quản lý hệ thống báo hiệu, biển báo đường bộ thuộc phạm vị quản lý;

- Xác định khối lượng dự toán, nghiệm thu công tác khắc phục bão lũ;

- Theo dõi tình trạng đường bộ trong toàn tỉnh; tham mưu đề xuất kiểm định chất lượng cầu, đường và cắm biển hạn chế tải trọng xe; theo dõi công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường quản lý;

- Chủ trì soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình Giám đốc Sở ký ban hành;

- Theo dõi, cấp giấy phép thi công các công trình liên quan đến công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường tỉnh và Trung ương ủy quyền quản lý;

- Báo cáo đột xuất, định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm gửi UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý, sửa chữa đường bộ trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông trong toàn tỉnh;

- Tham gia quản lý các công trình giao thông đường bộ, kiểm tra hồ sơ và nhận bàn giao các công trình thuộc phạm vi Sở Giao thông vận tải quản lý;

- Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra vật tư thu hồi từ các công trình cầu đường do Sở quản lý;

- Tập huấn, hướng dẫn, phổ biến việc thực hiện các quy định về công tác quản lý đường bộ và phát triển giao thông đối với đường địa phương;

- Theo dõi, đề xuất xử lý các điểm đen, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão; theo dõi, báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ  đối với công trình giao thông và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời;

- Thường trực Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, tham mưu Hội đồng Quỹ đường bộ địa phương kế hoạch phân bổ quỹ bảo trì đường bộ hàng năm theo quy định;

- Thực hiện các chương trình, dự án giao thông của Trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải là thành viên theo sự phân công Giám đốc Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.--------------------------------------------------------------------------------------------

  Thông tin liên hệ:

  - Trưởng phòng: Ô. NGUYỄN VĂN TRỰC  - ĐT di động: 0905.610.457

  - Phó Trưởng phòng: Bà TRẦN THỊ DẠNG   - ĐT di động: 0932.178.602

  - ĐT cơ quan: 058.3820641 ;  058.3560844

Đang online: 35

Số lượt truy cập: 326566

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: