[Đăng ngày: 25/11/2016]

STT

Khoá lớp

Cơ Sở đào tạo

Buổi

Ngày SH

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Ô tô
B2, C

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

Cả ngày (CN)

04/12/2016

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

120B2, 30C

Thi GH

2

Ô tô B2

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Cả ngày
(T7)

10/12/2016

Trường TC KT Miền Trung

65B2

 

3

Mô tô A1

Trường TCN Ninh Hòa

Sáng

11/12/2016

Trường TCN Ninh Hòa

250

 

4

Mô tô A1

TT Dạy nghề Khánh Vĩnh

Sáng

11/12/2016

TT Dạy nghề Khánh Vĩnh

150

 

5

Ô tô
B2

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

Cả ngày (CN)

11/12/2016

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

120B2

Thi GH

6

Mô tô A1

Trường TCN Vạn Ninh

Sáng

18/12/2016

Trường TCN Vạn Ninh

150

 

7

Mô tô A1

Trường CĐN Nha Trang

Sáng

18/12/2016

Trường CĐN Nha Trang

250

 

8

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Chiều

18/12/2016

Trường TC KT Miền Trung

250

 

9

Ô tô B2

Trường CĐN Nha Trang

Cả ngày (CN)

18/12/2016

Trường TC KT Miền Trung

60 B2

 

10

Ô tô
B2, C

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

Cả ngày (T7)

24/12/2016

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

120B2, 60C

Thi GH

11

Mô tô A1

Trường CĐN Nha Trang

Sáng

25/12/2016

Trường CĐN Nha Trang

250

 

12

Mô tô A1

Trường TCN Diên Khánh

Chiều

25/12/2016

Trường TCN Diên Khánh

150

 

13

Mô tô A1

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

Sáng

25/12/2016

Trung tâm ĐT & SH lái xe
Hồng Bàng

250

 

14

Mô tô A1

Trung tâm KTTH&HN Khánh Hòa

Sáng

25/12/2016

Trường TC KT Miền Trung

250

 

15

Mô tô A1

Trường TC KT Miền Trung

Chiều

25/12/2016

Trường TC KT Miền Trung

250

 

16

Ô tô B2, C, E

Trường TC KT Miền Trung

Cả ngày (T6)

30/12/2016

Trường TC KT Miền Trung

100 B2, 50C, 20E

 

Đang online: 68

Số lượt truy cập: 326602

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: