[Đăng ngày: 27/08/2015]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5227/UBND-XDNĐ ngày 11/8/2015 về việc Công bố Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam, theo đó UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc công bố Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 42, Luật Xây dựng 2014 về Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng, nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa theo địa chỉ sau: http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn

(Mục Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam, tại phần Tin nổi bật hoặc tiểu mục Quy hoạch giao thông, thuộc mục Hạ tầng giao thông).

Nội dung quy hoạch được công bố gồm: Quyết định số 2477/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải; Bản vẽ và thuyết minh Quy hoạch hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua và các Sở, Ban, Ngành liên quan, truy cập theo địa chỉ trang thông tin điện tử của Sở GTVT nêu trên, để tải về, phục vụ quản lý và phối hợp; triển khai phổ biến đến các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua thuộc địa giới hành chính và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, xin liên hệ Sở GTVT (Địa chỉ: Số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang; Điện thoại: 058 3821281 hoặc thư điện tử: pcvinh@khanhhoa.gov.vn) để phối hợp thực hiện.


Link tải file: https://goo.gl/VwaTd4

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 326592

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: