[Đăng ngày: 21/02/2017]

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017

---------------------

I. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước:

1. Công tác quản lý giao thông:

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn trình phê duyệt kết quả đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; tham mưu ký hợp đồng xây lắp, tư vấn giám sát và đôn đốc các đơn vị trúng thầu triển khai thi công các gói Sửa chữa vừa năm 2017; Theo dõi đôn đốc, giám sát tiến độ thi công 02 gói SCV đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng và Đại lộ Nguyễn Tất Thành; Đôn đốc các nhà thầu đảm bảo giao thông bước 1 sau mưa lũ.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh công trình Sửa chữa vừa đường Quốc lộ 1C;

+ Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường HL39 và TL8B;

+ Thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng công trình SCV 2017: đường Ba Cụm Nam, Tỉnh lộ 9, Lập Định – Suối Môn;

+ Tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản đề nghị các đơn vị thi công tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong các dự án xây dựng công trình giao thông;

+ Tham mưu UBND tỉnh dự thảo văn bản đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ vốn đầu tư mở rộng đường Quốc lộ 1C đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến cầu Xóm Bóng.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư các công trình về giao thông hư hỏng cần sửa chữa sau lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

+ Báo cáo UBND tỉnh và Tiểu ban Lễ tân và Hậu cần - Ban chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động của tỉnh Khánh Hòa trong khuôn khổ APEC Việt Nam 2017 về công tác sửa chữa đường và kiểm tra, rà soát, thay thế hệ thống đèn, biển báo các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC.

+ Đôn đốc Công ty CP Quản lý & XDGT Khánh Hòa kiểm tra, đảm bảo giao thông các tuyến đường trong dịp Tết Nguyên đán.

+ Công văn đề nghị Sở Tài chính bổ sung kinh phí để sơn dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành phục vụ Hội nghị A PEC.

+ Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Nha Trang và Công ty CP Quản lý & XDGT Khánh Hòa xác định khối lượng thảm tăng cường nút giao thông Trần Phú - Hoàng Diệu.

+ Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng đơn giá (m2) các loại kết cấu mặt đường, vỉa hè để thực hiện ký quỹ bảo hành khối lượng bồi hoàn của các chủ đầu tư khi thi công các công trình thiết yếu.

+ Đôn đốc Công ty CP Quản lý & XDGT Khánh Hòa triển khai khối lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý I/2017 và thực hiện thay thế các biển báo cũ đường Nguyễn Tất Thành phục vụ Hội nghị APEC.

+ Thực hiện giám sát khối lượng láng nhựa đường Tỉnh lộ 1B, đoạn qua đèo Ninh Phước – Ninh Vân.

+ Công văn đề nghị thành phố Nha Trang sửa chữa hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong.

+ Triển khai công tác đấu thầu sửa chữa định kỳ năm 2017 gói thầu Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và thảm tăng cường bảo vệ mặt đường các đoạn Km8+750 – Km9+350 (hai bên); Km16+590 – Km16+700 (bên trái), Quốc lộ 1C.

+ Đôn đốc theo dõi Sửa chữa định kỳ năm 2017 gói thầu Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km47+130 – Km47+450, Quốc lộ 27B, phối hợp cùng đơn vị liên quan lập các thủ tục đầu vào.

+ Phối hợp cùng Công ty CP QL & XDGT Khánh Hòa lập hồ sơ dự toán bảo dưỡng thường xuyên vốn Trung ương năm 2017.

+ Thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm của các đơn vị liên quan sau Kết luận thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ uỷ thác từ năm 2014 đến năm 2016.

2. Công tác quản lý vận tải:

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tham mưu góp ý Đề án thí điểm Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng do Công ty cổ phần Công nghệ DIDI Việt Nam xây dựng và đề xuất.

+ Tham mưu văn bản kiến nghị Bộ GTVT tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quản lý hoạt động vận tải hành khách.

+ Báo cáo UBND tỉnh công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và tổ chức sơ kết công tác phục vụ vận tải hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán của các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

- Từ ngày 16/01/2016 đến ngày 15/02/2017, Sở đã thực hiện:

+ Gia công cấp GPLX: 689 Giấy phép. Trong đó, cấp mới: 276 GPLX; cấp đổi: 413 GPLX;

+ Cấp mới 05, cấp lại 02 Giấy Chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa;

3. Công tác khác:

                                                         - Xây dựng các Kế hoạch:

+ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính;

+ Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.

- Ban hành các Quyết định:

+ Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở GTVT Khánh Hòa;

+ Quyết định về chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Quyết định quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở GTVT Khánh Hòa;

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính các cấp;

- Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2017;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2016;

- Công văn đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh cho phép Sở GTVT thực hiện hợp đồng 09 nhân viên làm công việc hỗ trợ, phục vụ;

- Chỉ đạo bộ phận Tài vụ Sở phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chuẩn bị hồ sơ tài liệu quyết toán kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2014 và 2015 (từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn bảo trì đường bộ) để làm việc với Thanh tra tỉnh.

      4. Công tác Thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện: 

4.1. Kết quả xử lý vi phạm hành chính:

- Thực hiện và phối hợp thực hiện 137 ca công tác, lập 450 biên bản VPHC với số tiền phạt là 1.309.000.000 đồng. Trong đó, thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác liên ngành 3415 chấn chỉnh trật tự vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh được 08 ca công tác, lập 04 biên bản VPHC với số tiền phạt là 2.800.000 đồng.

- Tước có thời hạn: 65 GPLX, 08 phù hiệu vận tải, tạm giữ 06 phương tiện.

4.2. Phối hợp thực hiện Trạm cân tải trọng lưu động:

Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động (Thanh tra Sở, CSGT, CSCĐ): tiến hành kiểm tra 283 phương tiện, phát hiện 15 xe vi phạm tải trọng, 04 xe vi phạm các lỗi khác, giao CSGT lập biên bản 34 trường hợp với số tiền phạt 209.100.000 đồng. Hạ tải 13 phương tiện với khối lượng 40,82/50,195 tấn, tước có thời hạn 03 GPLX.

4.3. Công tác tuyên truyền: thực hiện 02 buổi tuyên truyền ATGT cho Hội phụ nữ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh với 60 người tham dự.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 01 phóng sự về trật tự vận tải khách phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 tại bến xe phía Nam và bến xe phía Bắc.

            5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

            - Trong tháng 02/2017, Sở Giao thông vận tải không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

            6. Công tác An toàn giao thông:

      Chỉ đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông:

- Cung cấp danh sách tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh về Sở Thông tin và truyền thông Khánh Hòa;

- Triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBATGTQG về biện pháp đảm bảo TTATGT Lễ hội Quý I/2017;

- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017;

- Triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBATGTQG của UBATGTQG về “các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt”;

- Báo cáo Quyết toán tình hình sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 về Sở Tài chính Khánh Hòa;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp triển khai công tác phân luồng giao thông tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực cảng Nha Trang phục vụ Hội nghị APEC.

            7. Công tác đăng kiểm xe cơ giới:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định.

   - Trong tháng 02 năm 2017, tổng số xe vào kiểm định 2.330; tổng số lượt phương tiện đã kiểm định 2.767; số lượt đạt tiêu chuẩn 2.327; số phương tiện không đạt tiêu chuẩn 03. Doanh thu: 669.695.000 đồng.

   - Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đạt 5.368.258.000 đồng.

           

            II.  Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát hoàn thiện thi công 02 gói sửa chữa đường Nguyễn Tất Thành và Trần Phú – Phạm Văn Đồng.

+ Triển khai các thủ tục ký hợp đồng xây lắp, tư vấn, giám sát 08 gói sửa chữa vừa. Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện các thủ tục chỉ định thầu, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo giao thông bước 1.

- Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Phối hợp Ban QLDA GTNT theo dõi tiến độ, chất lượng các công trình sửa chữa vừa 2017.

+ Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình được phân cấp theo Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

+ Triển khai thực hiện thẩm định dự án, thiết kế - dự toán các công trình theo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.

+ Thực hiện góp ý thẩm định các dự án, quy hoạch của các ngành có liên quan.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn giám sát công trình SCĐK 2017 tuyến QL.1C, QL.27B.

+ Tổ chức xác định khối lượng, lập hồ sơ dự toán công tác quản lý, BDTX Quý II/2017.

+ Triển khai công tác Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương.

+ Tiếp tục triển khai công tác lập lại trật tự hành lang ATĐB tuyến QL.1C, QL.27B theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tiếp tục theo dõi hoạt động các tuyến xe buýt nội thị thành phố Nha Trang và các tuyến xe buýt liên huyện, nội huyện.

+ Theo dõi, đôn đốc công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Tổ chức kiểm tra, theo dõi hoạt động đăng ký phương tiện thủy nội địa của các địa phương theo phân cấp.

+ Phối hợp với Hiệp hội Vận tải Khánh Hòa tổng kết công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ điều hành vận tải, lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải theo chương trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

+ Tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý các xe vi phạm trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở:

+ Tham mưu Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 đối với các đơn vị tham gia Khối Thi đua Ngành GTVT Khánh Hòa;

+ Chuẩn bị nội dung tham gia ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan Quản lý nhà nước.

+ Thực hiện Báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý I/2017.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở:

+ Phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy và TTATGT đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra tải trọng phương tiện đối với các phương tiện vận chuyển mía đường.

+ Tiếp tục phối hợp với Cảng hàng không Cam Ranh, tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải khi vận chuyển hành khách từ Nha trang đi sân bay Cam Ranh và ngược lại.

+ Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với xe dù, xe trá hình, các tụ điểm đón, trả khách trái quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang theo chỉ đạo tại Công văn số 8487/UBND-KT ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông theo công văn số 287/BATGT ngày 19/12/2016 của Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành số 526/KHPH-CA-GTVT ngày 15/7/2014 về phối hợp giữa phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

             Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác tháng 02 và một số công tác trọng tâm trong tháng 3 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa./.

Các tin khác

Đang online: 62

Số lượt truy cập: 326835

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: