I. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước:

1. Công tác quản lý giao thông:

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình 02 gói sửa chữa đường Nguyễn Tất Thành và Trần Phú – Phạm Văn Đồng.

+ Đôn đốc, theo dõi giám sát các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 08 gói sửa chữa vừa 2017 và các dự án khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 sau mưa lũ.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Thực hiện công tác góp ý các dự án trên địa bàn tỉnh và thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình Sửa chữa vừa năm 2017 bằng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ TW; thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang và hệ thống đường gom dọc QL27C.

+ Tham gia góp ý dự thảo Quyết định hủy bỏ một số nội dung của Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tình hình đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về ký quỹ bồi hoàn.

+ Báo cáo Sở Tài chính công tác thống kê, áp giá, hạch toán tài sản hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh.

+ Tổ chức bàn giao tuyến đường Đầm Môn cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong triển khai dự án đường Đầm Môn, huyện Vạn Ninh.

+ Phối hợp Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa lập hồ sơ dự toán Bảo dưỡng thường xuyên vốn Trung ương năm 2017.

+ Thực hiện giám sát khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên Quý I; Tổ chức xác định khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2017.

+ Theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công công trình sửa chữa định kỳ 2017 tuyến đối với QL1C.

+ Đôn đốc Công ty CP Tư vấn XDGT Khánh Hòa thiết kế bổ sung hệ thống cọc tiêu, cọc H, biển báo... đối với QL.1C, QL.27B.

+ Phối hợp Ban QLDA giao thông nông thôn đi kiểm tra hết bảo hành công trình SCV đường TL8, TL8B.

2. Công tác quản lý vận tải:

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Thực hiện trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thông qua website của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và tham mưu Giám đốc Sở quyết định thu hồi 30 phù hiệu tuyến cố định, hợp đồng của 09 doanh nghiệp vi phạm hợp đồng kinh doanh vận tải khách trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán 2017.

+ Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa.

+ Chỉ đạo các bến xe, đơn vị vận tải triển khai công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N9.

+ Báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình hình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải taxi về thực hiện chế độ đối với người lao động.

- Từ ngày 16/02/2016 đến ngày 15/3/2017, Sở đã thực hiện:

+ Gia công cấp GPLX: 2.052 Giấy phép. Trong đó, cấp mới: 1.091 GPLX; cấp đổi: 961 GPLX;

+ Cấp mới 09, cấp lại 01, xóa đăng ký 02 Giấy Chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa;

- Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng:

+ Cấp mới: 03phương tiện.

+ Chuyển sở hữu: 01 phương tiện.

- Tham gia hội đồng định giá phương tiện: 12 hội đồng.

- Tham gia hội đồng giám định xe tai nạn: 02 hội đồng.

3. Công tác khác:

- Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại Giám đốc Ban QLDA-GTNT đối với ông Chu Văn An.

- Xây dựng Kế hoạch hành động Năm an toàn giao thông – 2017 và Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ sơ sở năm 2017.

- Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2016 và kết quả cải thiện môi trường kinh doanh sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua Ngành GTVT Khánh Hòa giữa các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội nghị APEC năm 2017.

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2017.

 

      4. Công tác Thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện: 

4.1. Kết quả xử lý vi phạm hành chính:

- Thực hiện và phối hợp thực hiện 236 ca công tác, lập 800 biên bản VPHC với số tiền phạt là 2.473.450.000 đồng. Trong đó, phối hợp thực hiện tại Trạm cân tải trọng xe lưu động 38 ca, lập 46 biên bản VPHC với số tiền phạt là 351.700.000 đồng; phối hợp thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác liên ngành 3415 chấn chỉnh trật tự vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh 06 ca công tác, lập 02 biên bản VPHC với số tiền phạt là 1.400.000 đồng.

- Tước có thời hạn: 130 GPLX, 03 phù hiệu vận tải, 02 giấy CNKĐ ATKT&BVMT, tạm giữ 05 phương tiện.

4.2. Phối hợp thực hiện Trạm cân tải trọng xe lưu động:

Tiến hành thực hiện Trạm cân tải trọng lưu động (Thanh tra Sở, CSGT, CSCĐ): tiến hành kiểm tra 692 phương tiện, phát hiện 40 xe vi phạm, lập biên bản 84 trường hợp với số tiền 690.900.000 đồng. Trong đó:

- Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 28/02/2017: Cảnh sát giao thông lập 38 biên bản với số tiền phạt là 339.200.000 đồng.

- Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 15/3/2017: Thanh tra sở lập 46 biên bản với số tiền phạt là 351.700.000 đồng.

4.3. Công tác tuyên truyền:

Tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn quy định xử phạt một số hành vi đối với xe ô tô theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, số lượng 385 tờ rơi.

5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

            - Trong tháng 3/2017, Sở Giao thông vận tải không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

            6. Công tác An toàn giao thông:

Chỉ đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông:

- Đôn đốc các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021.

- Tham mưu Trưởng ban ATGT tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt.

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh giải quyết kiến nghị về việc xin lắp đặt biển báo trước cổng trường THCS Nguyễn Hiền – đường Lê Hồng Phong, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường để giải quyết kiến nghị của UBND thị xã Ninh Hòa về đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao QL1A và đường tỉnh lộ 5.

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị góp ý hoàn thiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (lần 2).

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất biện pháp tổ chức an toàn giao thông nút giao đường quy hoạch N3 thuộc dự án Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, thành phố Nha Trang đấu nối vào bên phải tuyến đường Nguyễn Tất Thành tại Km2+470.

            7. Công tác đăng kiểm xe cơ giới:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định.

   - Trong tháng 3 năm 2017, tổng số xe vào kiểm định 2.213; tổng số lượt phương tiện đã kiểm định 2.654; số lượt đạt tiêu chuẩn 2.197; số phương tiện không đạt tiêu chuẩn 16. Doanh thu: 642.130.000 đồng.

   - Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đạt 5.309.168.000 đồng.

           

            II.  Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các gói sửa chữa vừa; Phối hợp với phòng chuyên môn xử lý kỹ thuật hồ sơ phát sinh, phụ lục hợp đồng; đôn đốc công tác sửa chữa bảo hành các công trình năm 2015, 2016.

+ Triển khai các thủ tục đấu thầu xây lắp 02 gói sửa chữa vừa đường Khánh Bình – Khánh Hiệp và HL62 bằng vốn quỹ bảo trì đường bộ TW.

- Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Phối hợp Ban QLDA GTNT theo dõi tiến độ, chất lượng các công trình sửa chữa vừa 2017; thẩm định kết quả đấu thầu 02 gói sửa chữa vừa đường Khánh Bình – Khánh Hiệp và HL62.

+ Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình được phân cấp theo Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

+ Thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo giao thông bước 1;

+ Thực hiện góp ý thẩm định các dự án, quy hoạch của các ngành có liên quan.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn giám sát công trình SCĐK 2017 tuyến QL.1C, QL.27B.

+ Lập hồ sơ dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2017.

+ Tiếp tục triển khai công tác lập lại trật tự hành lang ATĐB tuyến QL.1C, QL.27B theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tiếp tục theo dõi hoạt động các tuyến xe buýt nội thị thành phố Nha Trang và các tuyến xe buýt liên huyện, nội huyện.

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Tổ chức kiểm tra, theo dõi hoạt động đăng ký phương tiện thủy nội địa của các địa phương theo phân cấp.

+ Tham mưu Giám đốc Sở xử lý các phương tiện vận chuyển hành khách vi phạm quy định thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa và thực hiện trách nhiệm của chủ bến thủy nội địa theo quy định.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở:

+ Chuẩn bị nội dung tham gia ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan Quản lý nhà nước.

+ Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh trên hệ thống E-Office.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở:

+ Phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy và TTATGT đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra tải trọng phương tiện đối với các phương tiện vận chuyển mía đường.

+ Tiếp tục phối hợp với Cảng hàng không Cam Ranh, tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải khi vận chuyển hành khách từ Nha trang đi sân bay Cam Ranh và ngược lại.

+ Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với xe dù, xe trá hình, các tụ điểm đón, trả khách trái quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang theo chỉ đạo tại Công văn số 8487/UBND-KT ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông theo công văn số 287/BATGT ngày 19/12/2016 của Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành số 526/KHPH-CA-GTVT ngày 15/7/2014 về phối hợp giữa phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

            Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm trong tháng 4 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa./.

I. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước:

1. Công tác quản lý giao thông:

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình 02 gói sửa chữa đường Nguyễn Tất Thành và Trần Phú – Phạm Văn Đồng.

+ Đôn đốc, theo dõi giám sát các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 08 gói sửa chữa vừa 2017 và các dự án khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 sau mưa lũ.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Thực hiện công tác góp ý các dự án trên địa bàn tỉnh và thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình Sửa chữa vừa năm 2017 bằng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ TW; thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang và hệ thống đường gom dọc QL27C.

+ Tham gia góp ý dự thảo Quyết định hủy bỏ một số nội dung của Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tình hình đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về ký quỹ bồi hoàn.

+ Báo cáo Sở Tài chính công tác thống kê, áp giá, hạch toán tài sản hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh.

+ Tổ chức bàn giao tuyến đường Đầm Môn cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong triển khai dự án đường Đầm Môn, huyện Vạn Ninh.

+ Phối hợp Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa lập hồ sơ dự toán Bảo dưỡng thường xuyên vốn Trung ương năm 2017.

+ Thực hiện giám sát khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên Quý I; Tổ chức xác định khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2017.

+ Theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công công trình sửa chữa định kỳ 2017 tuyến đối với QL1C.

+ Đôn đốc Công ty CP Tư vấn XDGT Khánh Hòa thiết kế bổ sung hệ thống cọc tiêu, cọc H, biển báo... đối với QL.1C, QL.27B.

+ Phối hợp Ban QLDA giao thông nông thôn đi kiểm tra hết bảo hành công trình SCV đường TL8, TL8B.

2. Công tác quản lý vận tải:

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Thực hiện trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thông qua website của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và tham mưu Giám đốc Sở quyết định thu hồi 30 phù hiệu tuyến cố định, hợp đồng của 09 doanh nghiệp vi phạm hợp đồng kinh doanh vận tải khách trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán 2017.

+ Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa.

+ Chỉ đạo các bến xe, đơn vị vận tải triển khai công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N9.

+ Báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình hình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải taxi về thực hiện chế độ đối với người lao động.

- Từ ngày 16/02/2016 đến ngày 15/3/2017, Sở đã thực hiện:

+ Gia công cấp GPLX: 2.052 Giấy phép. Trong đó, cấp mới: 1.091 GPLX; cấp đổi: 961 GPLX;

+ Cấp mới 09, cấp lại 01, xóa đăng ký 02 Giấy Chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa;

- Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng:

+ Cấp mới: 03phương tiện.

+ Chuyển sở hữu: 01 phương tiện.

- Tham gia hội đồng định giá phương tiện: 12 hội đồng.

- Tham gia hội đồng giám định xe tai nạn: 02 hội đồng.

3. Công tác khác:

- Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại Giám đốc Ban QLDA-GTNT đối với ông Chu Văn An.

- Xây dựng Kế hoạch hành động Năm an toàn giao thông – 2017 và Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ sơ sở năm 2017.

- Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2016 và kết quả cải thiện môi trường kinh doanh sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua Ngành GTVT Khánh Hòa giữa các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội nghị APEC năm 2017.

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2017.

 

      4. Công tác Thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện: 

4.1. Kết quả xử lý vi phạm hành chính:

- Thực hiện và phối hợp thực hiện 236 ca công tác, lập 800 biên bản VPHC với số tiền phạt là 2.473.450.000 đồng. Trong đó, phối hợp thực hiện tại Trạm cân tải trọng xe lưu động 38 ca, lập 46 biên bản VPHC với số tiền phạt là 351.700.000 đồng; phối hợp thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác liên ngành 3415 chấn chỉnh trật tự vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh 06 ca công tác, lập 02 biên bản VPHC với số tiền phạt là 1.400.000 đồng.

- Tước có thời hạn: 130 GPLX, 03 phù hiệu vận tải, 02 giấy CNKĐ ATKT&BVMT, tạm giữ 05 phương tiện.

4.2. Phối hợp thực hiện Trạm cân tải trọng xe lưu động:

Tiến hành thực hiện Trạm cân tải trọng lưu động (Thanh tra Sở, CSGT, CSCĐ): tiến hành kiểm tra 692 phương tiện, phát hiện 40 xe vi phạm, lập biên bản 84 trường hợp với số tiền 690.900.000 đồng. Trong đó:

- Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 28/02/2017: Cảnh sát giao thông lập 38 biên bản với số tiền phạt là 339.200.000 đồng.

- Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 15/3/2017: Thanh tra sở lập 46 biên bản với số tiền phạt là 351.700.000 đồng.

4.3. Công tác tuyên truyền:

Tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn quy định xử phạt một số hành vi đối với xe ô tô theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, số lượng 385 tờ rơi.

5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

            - Trong tháng 3/2017, Sở Giao thông vận tải không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

            6. Công tác An toàn giao thông:

Chỉ đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông:

- Đôn đốc các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021.

- Tham mưu Trưởng ban ATGT tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt.

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh giải quyết kiến nghị về việc xin lắp đặt biển báo trước cổng trường THCS Nguyễn Hiền – đường Lê Hồng Phong, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường để giải quyết kiến nghị của UBND thị xã Ninh Hòa về đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao QL1A và đường tỉnh lộ 5.

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị góp ý hoàn thiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (lần 2).

- Tham mưu Ban ATGT tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất biện pháp tổ chức an toàn giao thông nút giao đường quy hoạch N3 thuộc dự án Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, thành phố Nha Trang đấu nối vào bên phải tuyến đường Nguyễn Tất Thành tại Km2+470.

            7. Công tác đăng kiểm xe cơ giới:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định.

   - Trong tháng 3 năm 2017, tổng số xe vào kiểm định 2.213; tổng số lượt phương tiện đã kiểm định 2.654; số lượt đạt tiêu chuẩn 2.197; số phương tiện không đạt tiêu chuẩn 16. Doanh thu: 642.130.000 đồng.

   - Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đạt 5.309.168.000 đồng.

           

            II.  Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn:

+ Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các gói sửa chữa vừa; Phối hợp với phòng chuyên môn xử lý kỹ thuật hồ sơ phát sinh, phụ lục hợp đồng; đôn đốc công tác sửa chữa bảo hành các công trình năm 2015, 2016.

+ Triển khai các thủ tục đấu thầu xây lắp 02 gói sửa chữa vừa đường Khánh Bình – Khánh Hiệp và HL62 bằng vốn quỹ bảo trì đường bộ TW.

- Chỉ đạo phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Phối hợp Ban QLDA GTNT theo dõi tiến độ, chất lượng các công trình sửa chữa vừa 2017; thẩm định kết quả đấu thầu 02 gói sửa chữa vừa đường Khánh Bình – Khánh Hiệp và HL62.

+ Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình được phân cấp theo Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

+ Thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo giao thông bước 1;

+ Thực hiện góp ý thẩm định các dự án, quy hoạch của các ngành có liên quan.

- Chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn giám sát công trình SCĐK 2017 tuyến QL.1C, QL.27B.

+ Lập hồ sơ dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2017.

+ Tiếp tục triển khai công tác lập lại trật tự hành lang ATĐB tuyến QL.1C, QL.27B theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Tiếp tục theo dõi hoạt động các tuyến xe buýt nội thị thành phố Nha Trang và các tuyến xe buýt liên huyện, nội huyện.

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Tổ chức kiểm tra, theo dõi hoạt động đăng ký phương tiện thủy nội địa của các địa phương theo phân cấp.

+ Tham mưu Giám đốc Sở xử lý các phương tiện vận chuyển hành khách vi phạm quy định thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa và thực hiện trách nhiệm của chủ bến thủy nội địa theo quy định.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở:

+ Chuẩn bị nội dung tham gia ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan Quản lý nhà nước.

+ Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh trên hệ thống E-Office.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở:

+ Phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy và TTATGT đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra tải trọng phương tiện đối với các phương tiện vận chuyển mía đường.

+ Tiếp tục phối hợp với Cảng hàng không Cam Ranh, tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải khi vận chuyển hành khách từ Nha trang đi sân bay Cam Ranh và ngược lại.

+ Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với xe dù, xe trá hình, các tụ điểm đón, trả khách trái quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang theo chỉ đạo tại Công văn số 8487/UBND-KT ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông theo công văn số 287/BATGT ngày 19/12/2016 của Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa.

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm định và đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành. Thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô theo quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên ngành số 526/KHPH-CA-GTVT ngày 15/7/2014 về phối hợp giữa phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

            Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm trong tháng 4 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa./.

Đang online: 5

Số lượt truy cập: 273326

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: