Ngày 08/02/2017, dưới sự chủ trì của ông Cao Tấn Lợi, Phó Giám đốc Sở GTVT, cùng với các Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc, bộ phận Một cửa và các cán bộ công chức liên quan công tác cải cách hành chính của Sở đã họp rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính năm 2016 và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại được chỉ ra trong Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về Công bố chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...
     Ngày 08/02/2017, dưới sự chủ trì của ông Cao Tấn Lợi, Phó Giám đốc Sở GTVT, cùng với các Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc, bộ phận Một cửa và các cán bộ công chức liên quan công tác cải cách hành chính của Sở đã họp rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính năm 2016 và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại được chỉ ra trong Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về Công bố chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Đang online: 3

Số lượt truy cập: 263395

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: