I. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước:

1. Công tác quản lý giao thông:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn:

+ Hoàn thành hồ sơ hoàn công và hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng đối với công trình Sửa chữa vừa sử dụng vốn quỹ bảo trì đường bộ 2016.

+ Đối với các công trình sửa chữa vừa năm 2017, đã gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Đối với các công trình cầu dân sinh vốn ngân hàng Thế giới: Đã tổ chức mời thầu và mở thầu tư vấn khảo sát thiết kế gói thầu KH01 và KH02.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông:

+ Thực hiện góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công...đúng thời gian.

+ Đôn đốc các đơn vị Tư vấn hoàn thành các quy hoạch gửi Sở Xây dựng thẩm định.

+ Rà soát các hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) Sửa chữa vừa (SCV) 2017 trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/10/2016.
...

Đang online: 5

Số lượt truy cập: 228169

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió: